Preguntes i respostes sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19

Preguntes i respostes per a les zones afectades pel confinament Covid-19

Versió 04.05.2020 8h 
 1. Quins canvis hi ha en el confinament? Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes tal com es descriu a les preguntes posteriors. Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions. Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva de persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions. Des del 4 de maig, s’ha autoritzat la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma, amb cita prèvia. Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les qüestions previstes a les preguntes 50 i 107.
  • Em puc moure dins del meu municipi? La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat i d’altres amb cita prèvia, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. També per passejar i fer esport. Sempre d’acord amb les condicions establertes en cada cas d’horari i nombre de persones. El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat als serveis essencials, tal com ho ha estat entre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals. Actualment no hi ha cap municipi amb restriccions específiques diferents de la resta de municipis de Catalunya
 2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí? Sí, perquè ja no hi ha confinament específic en aquests municipis. Actualment estan en la mateixa situació que la resta de Catalunya quant a restriccions a la mobilitat i activitats.
 3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis? Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.
 4. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circula a peu o amb vehicle? S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Està disponible al web del Departament d’Interior. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.
 5. Puc anar a la meva segona residència? No està permès.
 6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella té la residència habitual? Només pot anar qui tingui la residència habitual
 7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili? Està permès, però prima sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els majors acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú. Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte. Per als municipis d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí ja està permesa l’entrada o sortida en les mateixes condicions que a la resta de municipis de Catalunya.
 8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili? Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments. 
 9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat, TEA o altre trastorn que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho? Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat o diagnòstic del trastorn i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia. Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.
 10. La gent pot sortir al carrer i comprar? Sí. Consulteu el document de preguntes freqüents per la reobertura de l’activitat comercial.
 11. Què es recomana per anar a comprar? Portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propis; rentar-se les mans en tornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga. 
 12. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi? Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Tanmateix, atenent als casos particulars en cada cas, es podrà anar a comprar a establiments més allunyats del domicili, inclosos els ubicats als municipis propers, quan es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única. En tot cas, quan aquest sigui el criteri, cal visitar l’establiment d’aquest tipus més proper al domicili.
 13. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva? Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.
 14. Puc visitar els meus familiars dependents? Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic 
 15. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir? Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten. 
 16. Puc portar els infants al parc? No, però els infants poden passejar amb un adult. Consulteu el document específic de preguntes freqüents
 17. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar? Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat. 
 18. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-ho per elles mateixes? Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres. 
 19. Puc baixar les escombraries? Sí 
 20. Puc baixar les escombraries del meu veí? Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres. 
 21. Per què no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells? Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic) però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres. 
 22. Podem estar en els espais comunitaris de l'edifici on vivim? No, atès que és un espai privat d’ús públic. 
 23. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc? Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo, ni individual ni fent torns entre els veïns de l'edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.
 24. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular? Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili 
 25. Puc treure a passejar la meva mascota? De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible. Consulteu si el vostre municipi ha establert limitacions quant a distància o temps.
 26. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer? Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.
 27. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili? Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup
 28. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar? Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar
 29. Puc quedar amb gent al carrer? No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades. 
 30. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar? No estan permeses. A més, específicament s’han anul·lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans col·legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.
 31. Es pot anar a la platja? Sí, en l’activitat d’esport o passeig i a les franges horàries permeses, sempre que l’ajuntament no les hagi tancat per seguretat
 32. Es pot anar a parcs o al bosc? Sí, en l’activitat d’esport o passeig i a les franges horàries permeses, sempre que l’ajuntament no hagi fet un tancament per seguretat
 33. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual? Sí, si és un hort del que cullen productes necessaris per a la subsistència. També, si és un hort on a més tenen animals que han de cuidar. Amb anterioritat ja estava permès si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi puguin haver en segones residències, als quals continua estant prohibit anar-hi.
 34. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars? Individual en general.
 35. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars? Poden anar fins a dues persones per fila de seients en vehicles de fins a 9 places si tots utilitzen mascareta.
 36. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa? Sí, també poden anar fins a dues persones per fila de seients en vehicles de fins a 9 places si tots utilitzen mascareta. En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit de la meitat d’ocupació dels seients i 2 persones de peu per metre quadrat.
 37. Poden circular motocicletes i bicicletes? Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.
 38. I dins de taxis i VTC? Fins a un màxim de dues persones per fila de seients.
 39. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...? No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí que està previst per a l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran) 
 40. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar? Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies) 
 41. Podem compartir cotxe per anar al metge? Sí, amb les limitacions d’ocupació màxima establertes (màxim de dues persones per fila de seients).
 42. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina? Sí, en el marc de la seva activitat laboral 
 43. Puc anar a buscar un paquet a correus? Sí, atès que el comerç postal està permès. Es recomana fer-ho només quan la recollida sigui imprescindible i inajornable
 44. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar? Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.
 45. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer? Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat
 46. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic? Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta, tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells. En el cas de mort per la COVID-19, no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID-19. En alguns municipis s’han establert restriccions específiques, com en el cas de la ciutat de Barcelona, on no es permet la presència de familiars a l’enterrament.
 47. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar? S’estan posposant totes les no urgents. 
 48. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar? S’estan posposant totes les no urgents. 
 49. Funciona el transport públic? Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. És obligatori l’ús de mascareta. Es controlarà l’afluència als transports públics per limitar l’ocupació a un màxim de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu. Caldrà garantir la màxima distància possible entre usuaris a tots els espais. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne
 50. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)? Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius) 
 51. He de canviar de pis i fer mudança. Puc? Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti. Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.
 52. Puc anar a donar sang? Sí, responent a les crides que realitzi l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució 
 53. Que passa si es caduca el DNI en aquests dies? S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 54. I en el cas del carnet de conduir? També han quedat suspesos els terminis de caducitat en el cas del carnet de conduir
 55. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV? Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.
 56. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior? Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat
 57. Puc assistir a un acte de culte? L’estat d’alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat. Per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament, es recomana la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte. Moltes comunitats religioses han previst l'atenció als fidels per mitjans no presencials a través de les múltiples plataformes i mitjans de comunicació o telemàtics existents
 58. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars? Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments inclosos els preparats.
 59. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats? Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics. 
 60. Puc anar a bars i restaurants? Podeu anar a recollir menjar encarregat prèviament. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 61. Puc anar al cine o teatre? Estan obligats a tancar 
 62. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives? Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius 
 63. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar? Estan obligats a tancar
 64. Estan oberts els hotels? Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones. Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l’accés a les seves instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de mercaderies tot i que no hi estiguin allotjats.
 65. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes? S'aplica el mateix criteri que per als hotels
 66. I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada? Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitats. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.
 67. Els centres comercials estaran oberts? Estan obligats a tancar 
 68. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir? Sí, perquè poden oferir productes i serveis amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes
 69. Clíniques veterinàries? La seva obertura està específicament prevista i autoritzada
 70. Perruqueries? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes
 71. Ferreteries? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i resposte
 72. Botigues d’electrodomèstics? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes
 73. Botigues de recanvis? No, perquè no estan incloses en les excepcions previstes per als locals minoristes. Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 74. Immobiliàries i altres similars? No, perquè no estan incloses en les excepcions previstes per als locals minoristes. Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 75. Notaries? No, perquè no estan incloses en les excepcions previstes per als locals minoristes. Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 76. Botigues de cigarretes electròniques? No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs. Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 77. Botigues de mòbils? Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions) 
 78. Locutoris? Poden continuar amb l’activitat de venda i/o reparació d’equips tecnològics i de telecomunicacions. En el cas que realitzin activitats pròpies de les infraestructures de pagament (com ara l’enviament de diners), també la podran continuar, sempre que puguin acreditar estar inscrits en el Registre d’agents d’entitats de pagament del Banc d’Espanya. La resta de serveis els poden oferir amb cita prèvia.
 79. Hípiques? Sí per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable. La resta d’activitats, amb cita prèvia o segons les condicions de pràctica esportiva individual o professional
 80. Tallers mecànics d’automoció? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes
 81. ITV? Sí, perquè poden oferir servei amb cita prèvia. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 82. Empreses de lloguer de vehicles a particulars? No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.
 83. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional? Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals. 
 84. Llibreries i quioscos? Sí, tant l’entrega a domicili com recollida a l’establiment. Consulteu el document específic de preguntes i respostes.
 85. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar? Només està específicament permesa l’entrega a domicili 
 86. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat? Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment 
 87. Els forns de pa poden vendre begudes inclòs cafè? Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment 
 88. Poden continuar les obres?  Es permeten únicament aquelles obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació dels espais i recorreguts de circulació, no hi hagi interferències amb les persones no relaciones amb l’activitat de l’obra. En el cas de locals, habitatges o altres zones de l’edifici que estiguin delimitades, però no habitades, i en aquelles sense accés per als residents de l’edifici, es poden continuar les obres sempre que es mantinguin les mesures per evitar el contacte entre els treballadors i els veïns de l’immoble. L’entrada i la sortida dels locals i habitatges es produiran a l’inici i finalització de la jornada laboral. També està permès l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per fer-hi les operacions puntuals i indispensables de connexió a les xarxes de serveis de l’edifici, així com les reparacions urgents d’instal·lacions i averies, i la vigilància. Les obres a la via pública estan permeses.
 89. I les protectores d’animals? Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones. 
 90. I els mercats municipals? Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.
 91. Botigues de begudes? Sí 
 92. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir? A més del comerç per internet, per correspondència o telefònic, actualment també es permet la compra amb cita prèvia. 
 93. Està permesa la compravenda entre particulars? No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat o d’altres amb cita prèvia
 94. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada? Sí.
 95. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir? No, perquè no es consideren un servei essencial
 96. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera? No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.
 97. Poden obrir els planters d’hort? Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària, inclosos els casos d’horts particulars per a l’abastiment propi o subsistència d’acord amb la pregunta 34.
 98. Es pot treballar en una explotació forestal? Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.
 99. Està permesa la venda de bombones de butà? Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial
 100. Estan permeses les reparacions d’urgència? Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.
 101. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris? Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.
 102. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris? Han d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 de l'espai i que sols s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d'un sol ús
 103. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat? D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació. 
 104. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil? Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament. 
 105. S’han accelerat els tràmits per defuncions? Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.
 106. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant? Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.
 107. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència? Sí. 
 108. Què es considera un servei essencial?  Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.
 109. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la? Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants
 110. Quins són els grups de major risc? Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic. 
 111. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir? Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut. 
 112. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé? Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la COVID-19 i per a la manipulació d’aliments. 
 113. Puc beure o agafar aigua d’una font pública? Atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si és necessari fer-ne servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés
 114. Si soc víctima de violència masclista o domèstica, puc sortir del meu domicili? Sí, en cas de situació de violència masclista poden sortir del seu confinament per anar a un servei d’acolliment d’emergència o bé adreçar-se a una comissaria de policia o al jutjat a denunciar-ho. També pot fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.
 115. Està previst facilitar mascaretes als ciutadans? Està previst facilitar-ne a través de les farmàcies amb la targeta sanitària (previst a partir del dilluns 20 d’abril). El dimarts 14 i el dimecres 15 d’abril es van facilitar mascaretes als principals nodes de transport públic per a les persones que es desplacin per motiu de la seva activitat laboral i ho necessitin. És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució.
 
Font: Protecció Civil