Mesures per millorar la qualitat de l’aire urbà
El webinar “Solucions per millorar la qualitat de l’aire urbà” va presentar el passat 10 de març diferents enfocaments de les ciutats d’Europa i d’altres regions del món. L’exposició mundial a la contaminació de l’aire exterior provoca 4,2 milions de morts cada any i les poblacions urbanes estan especialment exposades a una mala qualitat de l’aire a causa de les altes concentracions de contaminants atmosfèrics variats de diferents sectors i orígens geogràfics. Per combatre amb èxit la contaminació de l’aire a les ciutats, cal avançar cap a formes més sostenibles de transport, subministrament d’energia i disseny i gestió d’espais públics.
 
El seminari va començar amb una presentació del Joint Research Centre’s Urban Atlas 2.5 (JRC) i una visió general de les fonts més habituals de contaminació de l’aire a les ciutats. El JRC també va presentar l'eina integrada SHERPA Air Quality, que ajuda a mesurar la millora de la qualitat de l'aire fruit de mesures de reducció d'emissions nacionals, regionals i locals. 
 
Així mateix, la ciutat de Grenoble va presentar el seu enfocament transversal per abordar la contaminació atmosfèrica. La localitat francesa, que pretén assolir la neutralitat del carboni el 2050, ha establert un pla director de mobilitat com a part del seu pla de transició energètica i qualitat de l'aire per reduir les emissions. A més de fomentar l’ús de vehicles menys contaminants i limitar l’accés dels cotxes a les zones urbanes, ha posat en marxa una sèrie d’esforços per implicar la ciutadania i promoure canvis de comportament. 
 
D’altra banda, la ciutat de Surat, a l’Índia, està desenvolupant un ambiciós pla d’acció de l’aire net. També a l’Índia, la ciutat de Nagpure va proporcionar als participants una visió general dels sectors més emissors i del procés per dissenyar accions focalitzades, especialment pel que fa a les emissions del sector de residus i les altes concentracions mitjanes anuals de micropartícules (PM10) i els riscos per a la salut que se’n deriven.
 
Finalment, el govern metropolità de Seül, a Corea del Sud, va exposar el seu pla per reduir les concentracions de PM 2,5 i de pols fina. La ciutat no només ha dissenyat mesures per reduir les micropartícules, sinó que també ha desenvolupat un conjunt de mesures d’emergència per al control de la pols fina estacional. Aquest esquema es va posar en marxa com a resultat de les discussions entre el Ministeri de Medi Ambient, experts i un debat de 1.000 ciutadans i ciutadanes.
 
Els principals punts de vista del seminari van ser: la importància d’adoptar un enfocament transversal entre les diferents àrees polítiques; la cooperació d’interessats, ciutadania, organitzacions i empreses que col·laboren com a principal factor d’èxit, especialment per desenvolupar estratègies d’emergència; i la importància d’implicar altres nivells de governança per abordar la contaminació de l’aire transfronterera que es percep a les zones urbanes.
 
* A text from 'the Covenant of Mayors'