Mancomunitat La Plana: entitat local supramunicipal

Al dia 12 de juny d’enguany es van signar diversos contractes-programes entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals de la demarcació de Barcelona en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
"Aquest acord garanteix estabilitat als ens locals i comarcals, millora l’optimització de recursos i contribueix al desenvolupament d’un sistema més sostenible".

"La Mancomunitat La Plana és la primera entitat local supramunicipal voluntària de la Demarcació de Barcelona que es reconeix per part del Departament de BSF com a Àrea Bàsica de Serveis Socials a tots els efectes".

"S'ha de fer un esforç conjunt entre Administracions per millorar i fer front a les situacions complexes en temps de crisi".
Em crida l’atenció que hi figura la Mancomunitat de la Plana, composada pels municipis següents: Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, St. Martí de Centelles, Sta. Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau. L’agrupació d’aquests municipis actuant conjuntament té una població superior als 20.000 habitants, i per tant, s’ha pogut acollir al contracte-programa corresponent al període 2012-2015.

El President de la Mancomunitat de la Plana, Sr. Lluís Verdaguer, ha signat aquest dimarts 12 de juny amb el conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, el contracte programa 2012-2015 de la Mancomunitat de la Plana en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. A través d’aquest acord, la Mancomunitat rebrà enguany 240.793,69€.

El conseller Cleries, destaca que aquest acord garanteix estabilitat als ens locals i comarcals, millora l’optimització de recursos i contribueix al desenvolupament d’un sistema més sostenible. En aquest sentit, Cleries s’ha mostrat convençut que el contracte programa és l’instrument més adequat per fixar la relació entre el Departament i els ens locals i comarcals.

En el cas de la Mancomunitat de la Plana aquesta signatura ha estat especialment rellevant. Tot i que l’ens gestiona des de fa molts anys els serveis socials bàsics dels municipis mancomunats aquesta signatura esdevé un reconeixement a la consideració de Àrea Bàsica de Serveis Socials per a una entitat local voluntària supramunicipal que fa una aposta clara per la mancomunació de serveis municipals. La Mancomunitat La Plana és la primera entitat local supramunicipal voluntària de la Demarcació de Barcelona que es reconeix per part del Departament de BSF com a Àrea Bàsica de Serveis Socials a tots els efectes.

L’Àrea de Serveis Socials i ciutadania compta actualment amb 24 persones per desenvolupar la seva feina que atany polítiques d’igualtat, immigració i convivència, joventut, habitatge i serveis socials bàsics.

Uns serveis adreçats a col·lectius com famílies amb nens ben menuts, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, persones amb malalties mentals, persones nouvingudes, problemes de drogodependències, etc. En aquest àmbit d’actuació és molt destacable fer un esforç conjunt entre Administracions per millorar i fer front a les situacions complexes en temps de crisi.


Joan Sala Morell
SMS advocats