Presentat el pla d'actuació per als centres educatius amb els criteris organitzatius i sanitaris per al curs 2020-2021
El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va presentar el passat 3 de juliol aquest pla d’actuació, que pretén establir les bases per tal que el curs vinent es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. El pla es basa principalment en l’organització entorn a grups de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes
 
En l’espai de menjador podran coincidir diversos grups estables, mantenint la separació entre les taules de grups diferents i, en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida.
 
La sortida al pati serà esglaonada i caldrà establir els torns d'esbarjo, tenint en compte que hi podrà haver més d’un grup estable. En aquest cas, hauran de mantenir la distància d’1,5 metres i, si no és possible, caldrà l’ús de mascaretes.
 
Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i, a cada un dels accessos, per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.