Mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i d’altres de caràcter econòmic
4/8/2020
 

Resolució de 27 de juliol, de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, que dona compliment a l’article 41,1.a) del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, que estableix aquestes mesures
 
Per saber si un municipi ha estat inclòs a la relació dels municipis en situació de risc financer caldrà consultar-ho per mitjà de la publicació a l’Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda.
 
Els municipis inclosos a la relació disposen d’un mes i quinze dies des de la publicació d’aquesta Resolució per presentar la sol•licitud d’adhesió al Fons d’Ordenació per al 2021, que es farà per mitjà de l’esmentada Oficina Virtual.