Es necessiten més mesures per complir els objectius de qualitat del combustible de 2020 malgrat la caiguda del 3,7% en la intensitat de gasos d'efecte hivernacle des de 2010
26.11.20

La Comissió ha aprovat avui el seu informe sobre la qualitat dels combustibles de 2018 basat en les dades presentades pels països de la UE.

D'acord amb les dades proporcionades, la intensitat mitjana de gasos d'efecte d'hivernacle dels combustibles en els 28 Estats membres informadors havia caigut un 3,7% en comparació amb la línia de base de 2010.  El progrés anual aconseguit en comparació amb 2017 es va limitar a una disminució del 0,3%.  El progrés va variar molt entre els Estats membres, però gairebé tots han d'actuar amb rapidesa per a complir l'objectiu del 6% per a 2020.

La Directiva relativa a la qualitat dels combustibles exigeix que els Estats membres redueixin la intensitat del GHG dels combustibles per al transport en un mínim del 6% per a 2020 respecte a 2010.  A més, la Directiva estableix requisits estrictes de qualitat per als combustibles utilitzats en el transport per carretera a la UE per a protegir la salut humana i el medi ambient, i per a fer més segur el transport per carretera per tota la UE.

El 2018, els combustibles fòssils van ser la gran majoria del subministrament total de combustible, amb el dièsel dominant en la majoria dels països de la UE.  Mentrestant, els biocombustibles representaven el 5, 2% del total de subministrament de combustible de 2018.  Tots els dièsel venuts a la UE es comercialitzaven com a percentatges de biodièsel per volum i més del 90% de la gasolina es comercialitzava amb percentatges de bioetanol.

En general, hi ha un alt nivell de compliment dels límits de qualitat a la UE, i es va informar que la gran majoria dels paràmetres clau de combustible en les mostres de 2018 estaven dins dels límits de tolerància.  Tots els Estats membres també van informar sobre les mesures adoptades quan es van identificar mostres no conformes.

*text de Pacte dels Alcaldes