Treballem amb 4 ajuntaments per millorar la gestió energètica de 22 equipaments
11.12.20


Hem iniciat el programa Passa l’Energia d'aquest any a 22 equipaments de 4 municipis

El programa Passa l'Energia té l'objectiu d'acompanyar-los a l'hora de fomentar bones pràctiques en la gestió energètica dels edificis públics i disposar d’un protocol d’us de les seves instal·lacions. 
 
Fins a juny de 2021 estarem treballant amb els encarregats i treballadors de 22 equipaments dels ajuntaments d’Alella, Hospitalet de Llobregat, Lliçà d’Amunt, Vallromanes i Vilanova del Camí en el marc del programa d’estalvi energètic en equipaments públics Passa l’Energia.
 
L’objectiu d’aquest programa és analitzar, conjuntament amb les persones de referència de cada espai, com s’està gestionant energèticament cada edifici i, a partir de detectar possibles fonts de malbaratament energètic, elaborar un protocol d’ús de les instal·lacions.
 
Optimitzant l’ús de les instal·lacions podem aconseguir percentatges d’estalvi gens menyspreables, que podem quantificar al voltant del 10 o el 15% del consum de l’edifici. Durant el desenvolupament del Passa l'Energia, els ajuntaments participants podran valorar la reinversió dels estalvis aconseguits en el mateix edifici, per tal de millorar-ne l’eficiència energètica, o en accions de suport a les persones del municipi que es troben en situació de pobresa energètica.
 
Perquè proposem fer aquesta feina als equipaments públics?
Els equipaments públics són grans consumidors d’energia. Segons dades extretes a partir de l’explotació del PAES de 169 municipis, el 40% de les emissions generades pels ajuntament en el desenvolupament de les seves activitats quotidianes són atribuïbles a l’ús diari dels equipaments i les infraestructures municipals.
 
En aquest sentit, si volem aconseguir arribar als objectius marcats pel Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses i reduir les emissions d’efecte hivernacle en un 40% a l’any 2030 caldrà, entre moltes altres coses, fer un ús cada cop més eficient i responsable de l’energia dels edificis públics.
 
Amb el programa Passa l'Energia volem contribuir a millorar el coneixement dels gestors dels equipaments municipals i dels treballadors que a diari fan funcionar les seves instal·lacions, en relació al nivell de despesa energètica dels espais on desenvolupen la seva feina. Per això, durant el desenvolupament del Passa l'Energia els oferirem sessions formatives dirigides a analitzar conjuntament com s’està gestionant l’equipament i quines millores es poden introduir en aquest sentit.
 
Com ho farem?
Si no sabem què passa, no podem millorar.
 
Per tant, per saber què està succeint i com està funcionat l’equipament, farem monitoratge energètic de la seva despesa i un informe de consums de cada equipament: analitzarem els maxímetres i les corbes de càrrega per tal d’aportar pistes als gestors municipals sobre el dimensionament dels contractes energètics i podrem detectar si hi ha consums base massa elevats, els quals val la pena qüestionar-se.
 
Complementarem la informació d’aquestes dades amb una visita a cada equipament. Aquestes visites no tindran l’objectiu de fer una auditoria detallada de les instal·lacions sinó posar en valor, conjuntament amb els responsables de planificar els usos de l’edifici i els treballadors encarregats de les instal·lacions, els resultats de l’informe de consums realitzat. Es tractarà de pensar com s’està gestionant l’edifici i com podem corregir possibles males praxis detectades.  
 
Finalment, també oferirem la possibilitat de participar en grups de treball a totes les persones implicades en la gestió energètica dels equipaments, per tal de posar les bases del protocol d’us de les instal·lacions, el qual serà el resultat final del projecte.
 
El càlcul dels estalvis
Quan vam començar a pensar aquest programa, ara ja fa uns anys, ho vam fer amb la creença de que existeix un marge de millora a considerar en la gestió energètica dels equipaments públics. Sovint, la distribució de tasques i competències entre el conjunt de persones que treballem a l’administració pública, fa difícil fer un seguiment acurat sobre l’optimització de la gestió energètica quotidiana dels edificis públics. Des d’aquest punt de vista vàrem fer l’aposta de quantificar els estalvis generats a partir de promoure bones pràctiques entre el treballadors i treballadores dels edificis públics de tal manera que fos possible calcular-los i reinvertir-los en altres usos.
 
La nostra proposta es basa en calcular la despesa energètica dels equipaments que participen del Passa l'Energia a mesura que es van implementant les accions de millora i comparar-la amb la despesa d’anys anterior. Si s’observa una millora en els resultats, i per tal de donar visibilitat a la tasca realitzada, l’objectiu és el de reinvertir els estalvis aconseguits en millorar l’eficiència energètica dels equipaments o en contribuir a fer visible i dotar de recursos les polítiques per fer front a la pobresa energètica.
 
Val a dir que aquest any, degut a la pandèmia de la Covid-19, fer un càlcul en aquest sentit pot ser dificultós degut a que la intensitat en l’ús dels equipaments ha variat notablement. Durant el desenvolupament de l’anàlisi haurem de veure quina incidència està tenint la pandèmia de la Covid-19 en l’ús i en la despesa energètica dels equipaments. En funció de les dades obtingudes podrem valorar si té sentit comparar la despesa energètica dels equipaments amb altres períodes.
 
En qualsevol cas, durant els propers mesos centrarem els esforços en construir una metodologia de treball que ajudi als gestors dels equipaments a tenir en compte el valor de tots els elements comentats, amb l’objectiu de poder millorar cada cop més la gestió d’uns espais de convivència tant valuosos com són els equipaments municipals.