Francesc Roig Queralt: L’habitatge, primer factor d’exclusió social a Catalunya