Enric Morist: Pobresa energètica. Passat, present i futur