ESMORZARS ALCALDES.EU
amb la col·laboració del diari SEGRE

“I ara, qui pagarà el deute?”


Amb l'assistencia de l'alcalde de Lleida, Il·lm. Sr. Àngel Ros
Què poden fer més les Administracions locals per superar aquesta situació?

Quines altres mesures caldrà prendre per sortir de la crisi a nivell municipal?

Es podria arreglar la situació a través de l’agrupament d’Ajuntaments amb poblacions inferiors als 20.000 habitants com s’ha suggerit des de determinades institucions públiques estatals?

Com podrà la Generalitat implicarse més en la gestió municipal i exercir d’intermediari a Madrid?

Quines oportunitats en podem extreure de tot plegat?

Quin paper hi té el ciutadà en tot això?
Lleida, 25 de juliol de 2012
HOTEL CONDES DE BARCELONA • Passeig de Gracia 73

Per assistir com a oïent
Places molt limitades


Interessats posin-se en contacte:
emartinez@presston.com


La publicació dels deutes de les Comunitats Autònomes i les Administracions Locals, les insinuacions de futurs intervencions per part del govern central, i els acords d’una hipotètic pacte fiscal, han tornat a posar en evidència, una vegada més, el delicat equilibri d’una situació econòmica a nivell estatal, en la que no s’albiren, ni de llarg, que es puguin trobar vies de solució.

A Catalunya, concretament, el deute s’ha disparat un 22% respecte l’any 2010, acostant-se als 41.800 milions d’Euros, la comunitat més endeutada en xifres absolutes segons el Banc d’Espanya. Una xifra a la que cal sumar els 6.368 milions de deute que acumulen les empreses públiques catalanes.

Els Ajuntaments, és a dir, les administracions locals més febles, esgrimeixen que si la Generalitat i l’Estat central complissin amb les seves obligacions no es trobarien amb els deutes tan exagerats que han sortit a la llum pública, i que en el cas de Lleida, per exemple, pugen en total a 21,7 milions d’Euros, 15’2 de la Generalitat i 6’5 a l’Estat. L’escurada situació de les finances autonòmiques i estatals fa poc probable, per no dir del tot impossible, que aquesta situació es pugui solventar en un termini relativament curt de temps.

Per aquest motiu ja han sortit algunes veus denunciant la “culpabilització” a la que s’han sotmès els ajuntaments, quan en realitat el gruix important del deute correspon a les administracions grans. I especialment, els tipus d’interès que hauran de pagar aquests organismes per tal de retornar els crèdits.

Davant aquest panorama, però Què poden fer més les Administracions locals per superar aquesta situació? Com seran les relacions del govern central, respecte als Ajuntaments ara que s’han començat a avançar els diners? Quines altres mesures caldrà prendre per sortir de la crisi a nivell municipal? Es podria arreglar la situació a través de l’agrupament d’Ajuntaments amb poblacions inferiors als 20.000 habitants com s’ha suggerit des de determinades institucions públiques estatals? Com podrà la Generalitat implicar-se més en la gestió municipal i exercir d’intermediari a Madrid? Quines oportunitats en podem extreure de tot plegat? Quin paper hi té el ciutadà en tot això?

Aquesta i d’altres qüestions les tractarem de resoldre en la propera trobada Alcaldes.eu.

Objectiu
El col·loqui posarà de relleu un dels principals punts d’interès dels Ajuntaments catalans. Es tracta de proposar idees que sumin, sempre en positiu, per construir muninipis i escenaris polítics a mida de les necessitats del ciutadà.Per assistir com a oïent

Places molt limitades


Interessats posin-se en contacte:
emartinez@presston.com