Transcripció en brut de la intervenció del President de la Generalitat al foro Nueva Economía