Els coordinadors del Pacte ensenyen com ajudar a millorar les ciutats

Regions, províncies, agències nacionals d'energia i altres coordinadors del Pacte d'alcaldes s'han unit a la iniciativa durant més d'un any i han informat sobre les activitats realitzades per ajudar els municipis en el compliment dels seus objectius climàtics i en matèria d'energia de la UE. Els resultats d'aquest informe de comunicació es poden desgarregar d'aquesta mateixa pàgina (
Resultats informe ) i també s'han publicat a la Biblioteca del Pacte.
 
Coordinadors del Pacte proporcionen orientació estratègica a les ciutats signants del Pacte, sobretot quan aquests no tenen el suport financer i tècnic per desenvolupar i aplicar eficaçment els seus Plans d'Acció d'Energia Sostenible. Coordinadors del Pacte coincideixen plenament amb els seus noms, ja que en realitat juguen un paper de coordinació genuïna en grans escales territorials, informant sobre la iniciativa de les ciutats i després ajudar al llarg de totes les fases del procés del Pacte.
 
Gràcies als coordinadors, la interacció directa queda així assegurada amb milers de ciutats signatàries. Els accessos dels signataris a fonts de finançament també es veu facilitats per aquestes estructures, que sovint actuen com autoritats de gestió dels fons estructurals i per tant pot decidir assignar fons de la UE per les activitats relacionades amb el Pacte.
 
De la mateixa manera, els coordinadors són la interfície rellevant per regular el finançament dels signataris del Pacte i les prioritats legislatives de les Institucions Europees, que influeixen en el desenvolupament de polítiques de baix a dalt.


*A news from the 'Covenant of Mayors'