29 de març

1412
Compromís de Casp

S'inicien a Casp, Regne d'Aragó, les sessions del Compromís de Casp per escollir un successor de la Corona d'Aragó.