Salvador Esteve: “Atac frontal a l’autonomia dels governs locals”

Buidar de competències i serveis els Ajuntaments implica una retallada de la qualitat del sistema democràtic


"Dubtosa constitucionalitat de molts dels seus preceptes"

"Buidament de bona part dels Ajuntaments i un traspàs d’aquests serveis en la mesura que no compleixin el cost estàndard o esdevinguin ineficients a les Diputacions provincials”.
La Diputació de Barcelona assegura que “aquesta llei és un atac frontal a l’autonomia dels governs locals i en els diversos esborranys no recollien allò que els havíem manifestat”. El President de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha presentat aquest dijous les conclusions sobre la proposta de reforma de la llei local del Govern central que ha elaborat Miquel Roca i Junyent. “Buidar de competències i serveis els Ajuntaments implica una retallada de la qualitat del sistema democràtic que considerem inacceptable”, manifesta el President. 
 
El coordinador general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell, ha remarcat dos aspectes de les conclusions que fonamenta l’informe estatal. El primer és la seva “dubtosa constitucionalitat de molts dels seus preceptes”, que no només suposa “un buidament de bona part dels Ajuntaments” sinó “un traspàs d’aquests serveis en la mesura que no compleixin el cost estàndard o esdevinguin ineficients a les Diputacions provincials”. Esteve afegeix que “la nostra política es basa en una clara defensa del principi d’autonomia local, són els Ajuntaments que ens demanen suport en funció de les seves necessitats i prioritats polítiques, mai com una imposició, no ens podem convertir en substituts dels Ajuntaments i tampoc exercir en el seu lloc la governança local”. La Diputació assenyala que “no hi ha una adequació ni un ajustament constitucional” en el informe impulsat pel govern espanyol. 
 
Sota aquesta premissa el dictamen posa en consideració que “conculca fins i tot en alguns aspectes, competències que corresponen en aquest cas al Govern de Catalunya i en el seu Parlament, el que fa la seva legislació en base a la competència exclusiva que atorga el propi Estatut”. 
 
El president aposta per una “coordinació eficient entre les Administracions públiques i el respecte al principi de diferenciació que recull l’Estatut d’autonomia”, on es garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia. Apunta que “el món municipal és tan divers que no es pot donar normes per tots de la mateixa manera”.
 
La Diputació rebutja obrir la porta a la reducció de competències en alguns municipis per evitar duplicitats. “Si fulminem l’autonomia municipal farem molt mal als veïns”, afirma Esteve. Considera que “una reforma recentralitzadora no és pas la solució” i planteja la proposta de models que apostin per la reivindicació dels càrrecs electes, models que es sostinguin en les noves tecnologies, en la formació del personal, i retreu que “l’actual text obvia la millora de la gestió per aconseguir els nivells òptims d’eficiència de serveis públics municipals”. 
 
El President de la Diputació s’ha reunit també aquest dijous amb el president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i petra Sáiz, del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, per demanar col·laboració per evitar que s’acabi aplicant la llei d’administració local que prepara el govern espanyol.