Interessant novetat editorial de l'FMC: 100 preguntes i 100 respostes sobre l'LRSAL
De molta utilitat per a totes aquelles persones, la tasca de les quals està directament o indirectament relacionada amb l'administració local
 
No és una altra publicació més sobre aquest tema. 
 
Es tracta de presentar-vos aquí una suma de tots aquells aspectes en els quals tots els treballadors locals, ja siguin electes ja siguin tècnics, poden tenir dubtes. 
 
Es tracta de clarificar sobre quins marcs legals els ajuntaments podem continuar desenvolupant la tasca que dia rere dia oferim als nostres pobles i a les nostres ciutats. 
 
Per a més informació, truqueu a la Federació (93 310 44 04) o fent clik aquí.