Declaració amb motiu dels 35 anys d'ajuntaments democràtics