ESMORZARS ALCALDES.EU

“Competències locals per a entitats supramunicipals”
Com han de reforçar, les diputacions, la  funció de suport als ajuntaments per garantir la integritat i la qualitat dels serveis públics construïts col·lectivament?

És bo que LRSAL envaeixi les competències municipals i disminueixi la flexibilitat del servei públic?

Com es pot fer avançar el país, a través d'una visió global i descentralitzada de Catalunya?

Quins son els reptes de futur de les Diputacions?

 
Barcelona, 17 de juliol de 2014
HOTEL CONDES DE BARCELONA • Passeig de Gracia 73

Per assistir com a oïent
Places molt limitades


Interessats posin-se en contacte:
esmorzars@alcaldes.eu


Ponents:
Alcaldes eu i El Punt Avui convoquen als presidents de les Diputacions Catalanes perquè ens expliquin el treball que estan fent cadascuna d’elles, la coordinació amb la que actuen en el present i els projectes que van prenent cos més enllà de la consulta del proper 9 de novembre.
És una jornada molt suggerent per conèixer i escoltar i no cal dir-ho per participar amb aquelles aportacions útils i necessàries per al nostre futur nacional.

Ens toca viure uns moments d’enrenou i canvi a la nostra societat i és difícil d’esbrinar cap a on anem, o cap a on cal anar, però cal avançar conjuntament, amb cooperació i consens.
 
La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), aprovada des de l’Estat i ja vigent, ha creat certes inquietuds en els diferents ens gubernamentals, ja que l’aplicació d’aquesta llei redefineix les competències dels governs locals, dels òrgans supramunicipals, de les Diputacions... D’aquesta manera, els ajuntaments perden capacitat de decisió en benefici de les Diputacions, de les Comunitats Autònomes i l’Estat; alhora que disminueixen les competències de la Generalitat per a regular els ens locals, la qual cosa no beneficia la consulta del proper 9 de novembre.
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, els presidents de les quatre Diputacions catalanes i les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, van decidir-se a firmar un document de rebuig a aquesta llei al mes de març. Per altra banda, està en vies d’aprovació, al Parlament de Catalunya, una nova llei que blindi el municipalisme català dels efectes de la LRSAL. És clar que la llei de l’Estat no col·labora en apropar l’administració local i en servir bé als ciutadans, objectiu de la llei catalana de governs locals.
 
Per tant, essent els ajuntaments les entitats més properes als ciutadans, de quina manera poden servir adequadament als seus si se’ls treuen competències de serveis, com l’enllumenat?  Poden les Diputacions assumir aquestes competències i resoldre amb efectivitat problemes que afecten directament al ciutadà? És bo que aquesta norma envaeixi les competències municipals i disminueixi la flexibilitat del servei públic?


Aquestes i d’altres qüestions les tractarem de resoldre en la propera trobada Alcaldes.eu-El Punt Avui


Objectiu
El col·loqui posarà de relleu un dels principals punts d’interès dels Ajuntaments catalans. Es tracta de proposar idees que sumin, sempre en positiu, per construir muninipis i escenaris polítics a mida de les necessitats del ciutadà.Per assistir com a oïent

Places molt limitades


Interessats posin-se en contacte:
esmorzars@alcaldes.eu