Escola d’Administració Pública de Catalunya


Perquè l’Escola d’Administració Pública de Catalunya no dóna l’oportunitat als ciutadans que volen ser funcionaris d’apuntar-se als cursos que s’hi fan, i així, d’aquesta manera, poder comptar amb mèrits a l’hora de valorar la seva incorporació a la funció pública

A hores d’ara el sistema d’accés al funcionariat permet als interins de guanyar una plaça en propietat perquè, per exemple, encara que tinguin una puntuació inferior en la fase d’oposició, l’antiguitat en l’interinatge i els cursos en l’Escola- normalment en horari laboral- sumen més que només es poden refiar de la puntuació guanyada amb el seu estudi.