Emissió del missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada