Augment de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic

El Cercle de comparació intermunicipal d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, en el qual participen un total de 25 entitats locals, ha presentat avui el seu informe en què es destaca un augment de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic d'aquests municipis a partir d'elements com la utilització de làmpades de tecnologia LED o la incorporació de balast electrònic per  l'encesa i apagament dels fanals. 

Diputació de Barcelona, 13 de gener de 2015
 
La presentació d'aquest informe d'eficiència energètica realitzat per l'equip del Cercles de comparació intermunicipal, en el qual es contrasten diferents indicadors comuns consensuats amb l'objectiu de millorar els serveis locals, ha anat a càrrec del diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient, Joan Puigdollers, que ha destacat l'objectiu d'aquests estudis en buscar l'excel·lència en els serveis i saber com evoluciona la gestió mediambiental d'una organització, en aquest cas, la d'un ajuntament.
 
Un dels indicadors més significatius del Cercle de comparació d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, que aquest any arriba a la cinquena edició, és la reducció de la potència total instal·lada en els municipis participants, que l'any 2009 era de 145 watts per làmpada i el 2013 havia baixat fins als 133 watts. Aquesta reducció és especialment rellevant si es té en compte el nombre total de làmpades en aquests 25 municipis, que és de 260.000.
 
Entre altres resultats reflectits a l'informe hi ha la despesa corrent del servei d'enllumenat públic és de 112 €/làmpada, que el 95% de les lluminàries instal·lades no provoquen contaminació lumínica i que el consum energètic per habitant va disminuir dos punts el 2013, en comparació amb els dos anys anteriors. Així mateix, les millores tecnològiques realitzades al llarg del darrer any han permès mantenir les despeses corrents del servei a 18 €/habitant, tot i l'augment de l'electricitat fins a 0,15196 €/kWh.
 
En l'assoliment d'aquests resultats s'ha assenyalat el fet que bona part de l'èxit en l'estalvi energètic ha estat per la tasca realitzada des de la gerència de Medi Ambient a través dels programes ERDIBA/ELENA, amb els quals s'ha treballat en la promoció de les energies renovables i l'eficiència energètica entre els municipis de la Província de Barcelona.