DECLARACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI 2015

DECLARACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI 2015
 

 


Aquest 19 d’abril de 2015, Dia del Municipi, s‘emmarca dins d’un context de dificultat econòmica, a la superació de la qual els ajuntaments contribuïm, complint els objectius d’estabilitat econòmic-financera i dotant de recursos les línies d’acció prioritàries per generar ocupació i mantenir les polítiques socials adreçades a mantenir l’estat del benestar
Reivindiquem així el nostre paper vertebrador, més indispensable i necessari que mai, amb l’objectiu de mantenir la cohesió social als nostres pobles i ciutats. Les alcaldesses i alcaldes i els electes locals de Catalunya, tenim un ferm compromís en la defensa de les polítiques que ajudin al desenvolupament econòmic i social de les nostres comunitats locals i exigim un marc legal a l’alçada del que legítimament aspiren els ciutadans i ciutadanes. Per això, defensarem l’autonomia municipal davant les reformes regressives i centralitzadores i treballarem per dotar als governs locals dels mitjans i instruments polítics necessaris per afrontar una nova etapa en la qual la transparència, la participació i el bon govern segueixin enfortint la democràcia local a Catalunya.
Els ajuntaments tenim com a prioritat el benestar dels nostres veïns i veïnes. Treballem dia rere dia per mantenir els valors democràtics, la convivència, la solidaritat i el progrés dels nostres pobles. Per això, davant de les reformes legals que pretenen minvar aquesta prioritat, els ajuntaments refermem el nostre paper polític com a govern més proper al ciutadà i reclamem les competències necessàries, però especialment els recursos suficients per atendre les necessitats de la nostra ciutadania sense diferenciacions, evitant així la creació de ciutadans de primera i ciutadans de segona. Les veïnes i veïns que es troben en una situació més vulnerable han de poder continuar sentint més a prop que mai el suport dels seus ajuntaments, amb més recursos dels que avui disposen.
Ara més que mai, el municipalisme s’ha d’associar al què representa: garantia de cohesió social, respecte a les llibertats i els drets humans, equitat i universalitat en la prestació dels serveis, convivència, desenvolupament i radicalitat democràtica.

19 d’abril de 2015