Discurs de presa de possessió com a presidenta de la Diputació de Barcelona de Mercè Conesa