Nova licitació de servei d’assegurances per al món local

Dimecres 26 d'agost.- Des d‘aquest mes d’agost, el Consorci Català pel Desenvolupament Local ha obert el procés de licitació d’un nou acord marc per subministrar servei de pòlisses d’assegurances per a les entitats locals de Catalunya. A més de donar continuïtat a la pòlissa de responsabilitat civil patrimonial, a partir del proper 1 de gener, els ens locals tindran al seu abast 6 noves pòlisses.
 
A partir de l'estudi fet per l’Associació Catalana de Municipis per detectar les necessitats dels ens locals catalans, ha encarregat al Consorci pel Desenvolupament Local la licitació de 6 noves pòlisses d’assegurances. Així, es mantindrà la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial i es crearan les pòlisses de danys a edificacions i instal·lacions, vida, accidents, vehicles, responsabilitat de càrrecs electes i defensa jurídica i reclamació de danys.
 
Totes les pòlisses van encaminades a donar resposta a les necessitats dels ens locals catalans que en moltes ocasions tenen diversificades les seves assegurances o no en disposen.
 
Totes les empreses que hi estiguin interessades poden presentar les seves propostes a la seu del CCDL (Carrer València, 231 de Barcelona) abans del proper 29 de setembre.
 
D’aquesta manera, és previst que a partir del proper 1 de gener de 2016, els ajuntaments ja puguin disposar d’aquest nou servei.
 
Recordem que la central de compres del món local impulsada per l’ACM ofereix als ens locals catalans la possibilitat de comprar agregadament serveis som electricitat, gas, vehicles, equips multijunció, maquinaria tècnica i paper.  

Per a més informació, podeu consultar la web: www.centraldecompres.cat