Els espectacles de mitjà format, els més representats i amb major èxit de públic durant el 2014

Les dades que es desprenen de l'estudi anual de programacions estables dels espais escènics municipals que publica la Diputació de Barcelona mostren, enguany, la recuperació de l'activitat dels teatres i auditoris municipals.

Un dels aspectes més destacables de l'any 2014, respecte el funcionament del Circuit, és l'acord que la Diputació de Barcelona ha establert amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per oferir una única línia de suport i reforçar les polítiques de difusió artística dels ens locals.

L'any 2014 han crescut les actuacions, la despesa destinada a la contractació, l'assistència de públic i la recaptació dels espais escènics municipals. Aquest creixement ha estat fruit, també, de l'esforç del món local i de la implicació dels professionals del sector que han apostat per un model més sostenible. Els espectacles de mitjà format i les propostes participatives i pensades per un públic familiar han estat les més representades i amb major èxit de públic.

També cal destacar que l'augment d'ingressos i del nivell de cobertura de les despeses de contractació ha ajudat a fer que la inversió municipal sigui menys deficitària, a legitimar el paper dels equipaments per l'accés de la ciutadania a la cultura, malgrat les dificultats econòmiques que imposa la crisi.

D'altra banda, cal remarcar que enguany s'ha diversificat el suport a l'activitat dels teatres municipals més enllà del finançament de la contractació i s'ha començat a donar suport a les estratègies de comunicació, de promoció i de fidelització de públics i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu.

pdfEstudi