Zenks! i els municipis positius
Zenks! i els municipis positius

Al Camí de Can Ametller de Sant Cugat del Vallès s’hi troba la seu central de Zenks!, en un espai de co-working integrat per diverses empreses. Conviuen en un clima de gran harmonia i planifiquen el treball de manera col·laborativa, gairebé com si fossin una agrupació d’interessos comuns. Alguns denominarien aquesta manera de treballar com a “zen”. Però, més pròpiament, caldria denominar-la com a “Zenks!” atès que l’agraïment és un sentiment a flor de pell.

A Zenks! treballen d’una forma innovadora per a convertir qualsevol municipi: vila o ciutat en una comunitat positiva. En aquest article expliquem com.


Jaume Agustí, Director general de Zenks!

Al mateix temps que estudiava Econòmiques va fundar una agència amb un dels seus germans, i hi va treballar com a creatiu i director durant nou anys. Després, als anys noranta, va fundar una de les primeres agències de publicitat online, quan encara era rar parlar de pàgines web. El seu tercer projecte va ser Orbital, una agència de marketing online en la que va estar fins el 2009. Al 2006 va fer un PDG a IESE i es va convèncer del fet que el seu somni de tota la vida era de debò possible. En essència el seu somni és crear un món de persones positives que es connectin per a crear riquesa conjunta. Jaume Agustí sempre ha anat uns anys pel davant de tothom. Potser d’aquí a uns anys, totes les ciutats seran Zenks!

"Zenks! és un projecte adreçat a construir ciutats positives creant riquesa social"

"La iniciativa busca mobilitzar el 1% de la població de cada ciutat per a aconseguir canvis positius palpables" 

"Està obert a persones de totes les edats i condicions" 

"Ofereix metodologies i guies concretes i fàcils de seguir per a canalitzar les bones accions entre la ciutadania (ètica, educació, sostenibilitat, filantropia, integració social, innovació...)" 

"Zenks! permet que els municipis puguin quantificar totes les accions positives i valorar-les" 

"Els “Clubs Zenks!” estan integrats per persones molt reputades en els seus àmbits professionals i personals" 

"Una ciutat positiva és una ciutat on hi ha persones, empreses i institucions que pensen i que actuen en positiu, i que es connecten entre elles per a crear riquesa. Tothom hi pot participar: des de nens de sis anys, fins a persones de cent." 

El context de Zenks!

Jaume Agustí és la cara visible del projecte de ciutats positives “Zenks!”. L’Ajuntament de Sant Cugat hi creu i els ha donat totes les facilitats per tal que el seu quarter general es localitzi a la seva ciutat, i no en una altra, en unes instal·lacions en part destinades al teixit empresarial i en part a la promoció de l’economia col·laborativa.
Agustí i el seu soci, Miguel de la Reina, antic responsable de Google per a Espanya, són els promotors d’aquesta nova idea del treball, que tant es pot aplicar en l’àmbit empresarial com, molt especialment, en el del servei als ciutadans.
Quan se li pregunta sobre l’activitat del seu projecte, Agustí ho explica molt clar: “el que fem a Zenks! és crear ciutats positives. Una ciutat o vila positiva és un municipi on hi ha persones, empreses i institucions que pensen i que actuen en positiu, i que es connecten entre elles per a crear riquesa.”
I, de moment, tant a Sant Cugat del Vallès com a Pozuelo de Alarcón (Madrid), també ho tenen molt clar. En ambdues ciutats s’hi ha establert oficines que compten amb el suport institucional dels respectius consistoris. Però, per què funciona el projecte? I més important, com se’n poden beneficiar altres municipis?

Claus de l’èxit dels Clubs Zenks! als municipis de Sant Cugat i Pozuelo de Alarcón

Projecte col·lectiu, inclusiu, per a tots el públics... Projecte de ciutat.

Projecte pioner al món. Il·lusionant i positiu. (Smart City World Congress).

El moment socio-econòmic actual és propici per a iniciar el projecte.

Projecte liderat per la voluntat del ciutadans de tota mena.

Es un projecte sense signes polítics, religiosos, socials o econòmics. Val per a tothom.

Projecte sostenible i amb grans possibilitats de créixer exponencialment.

Ajuda a mesurar la riquesa generada a través d’un índex de panel molt ampli.

Projecte engrescador per a tothom que fomenta la col·laboració en projectes concrets entre persones de diferents àmbits i interessos. 

Zenks! pot convertir el vostre en un municipi positiu

El raonament és simple. Algunes estadístiques diuen que del cent per cent de la població, la major part de les persones són “neutres”, és a dir, que es deixen influenciar pel sentiment predominant a l’entorn, sigui bo o dolent. D’altra banda, hi ha un percentatge menor de persones que viuen amb la sensació de continua negativitat i, finalment, hi ha un percentatge proper a l’16% que o bé són positives de mena o bé posseeixen el gen de l’aventurer.
El propòsit de Zenks! és animar la participació de, només, un 1% de ciutadans positius que es poden trobar en qualsevol poble, vila o ciutat, amb independència de la seva edat, gènere, credo i situació econòmica o social. Un cop “activats”, Zenks! els ajuda i els dóna eines per a projectar els seus sentiments positius i així poder influir positivament sobre el gran gruix de població “neutra” de la comunitat.
El transfons filosòfic és comprensible: qualsevol activitat positiva que es porti a terme en una comunitat té un impacte positiu sobre l’entorn en què es realitza i hi aporta valor. En definitiva, transforma; fa que les coses siguin millors; genera riquesa social, “seguint l’efecte de les ales de papallona”, recorda Agustí. Si totes les petites mostres de bondat que realitzen els ciutadans d’una vila poguessin sistematitzar-se, replicar-se, contagiar-se i quantificar-se, la nostra societat podria gaudir de moltes més iniciatives solidàries, integradores, sostenibles i que farien progressar les nostres comunitats.
Zenks! ha posat totes les seves metodologies al servei d’aquesta finalitat i les ha integrat en el que ells anomenen “Clubs Zenks!”.

Clubs Zenks!

Un “Club Zenks!” és una agrupació plural, tant de persones de diverses edats com d’organitzacions privades i públiques de tota mena, dedicades a impulsar activitats conjuntes i a interactuar amb l’objectiu de crear riquesa social per a les ciutats.
Per a assegurar la seva sostenibilitat, cada club funciona amb un grup autònom de persones impulsores, dedicat al 100% a fomentar la connexió entre persones i la creació de riquesa per al municipi. L’equip està format per persones i perfils que reuneixen diverses característiques. D’una banda són molt compromeses amb la responsabilitat social, els valors ètics i la promoció del talent. De l’altra, tenen acreditació professional i experiència reconegudes en els àmbits professionals de la comunicació 2.0, la innovació i l’educació. “Així són les persones Zenks!”, ens recorda Agustí: “persones amb un do”.
Els clubs es financen gràcies a les quotes dels seus associats, a la captació de patrocinis i a la prestació de serveis premium especialitzats i que aporten gran valor afegit als seus destinataris, ja siguin empreses o bé organitzacions.
Els integrants dels Clubs Zenks! tenen la responsabilitat de formar-se i d’actuar com a “planners” o acompanyants (podria fer-se servir aquí la paraula ‘mentors’, també) d’altres persones i organitzacions que lliurement s’hi vulguin vincular. Cada membre compta amb un pla Zenks! o “bitàcola” en la que es mostren totes les activitats positives que el membre ha realitzat durant l’any tant a nivell intel·lectual, material, social o emocional, així com tota la riquesa rebuda per ell de la societat. És un registre actualitzat de la vida en positiu, on es mostren clarament els valors y les competències més reconegudes de cada persona. 
Cada ciutadà és capaç, així, de definir quina quantitat d’accions positives i que li facin il·lusió (filantròpiques, mediambientals, educatives, socials, emprenedores, integradores...) pot portar a terme durant l’any i quin valor té aquesta tota aquesta riquesa social per a la comunitat a la que pertany.

Quantificació i mapeig del talent

Gràcies a les eines de quantificació de la riquesa social dissenyades per als “Clubs Zenks!”, els municipis que els acullin podran donar raó de totes les accions positives que realitzen. Ho podran fer en termes d’accions concretes, de programes, de persones, de valors i, si s’ho proposen, també en termes monetaris.
A la vegada Zenks! pot aportar als ajuntaments unes eines fonamentals per a les polítiques municipals, com són els “mapes del talent” existent a la ciutat. Cada mapa identifica les persones concretes, els segments específics, els àmbits temàtics, etcètera que cada integrant del “Club Zenks!” és capaç d’aportar.  Si el club és capaç d’atraure el 1% de les persones del municipi, però té influència real sobre el restant 70% de la població, els governs municipals poden tenir una idea aproximada de tots els recursos immaterials (els “talents”) amb què compten la major part dels ciutadans.
Per als ajuntaments serà més fàcil, per exemple, connectar les necessitats amb les ofertes i saber on adreçar persones que necessitin orientació professional o feina, entre les persones que siguin capaces d’aportar alguna d’ambdues.
Zenks! no només ofereix als ajuntaments la seva proposta de “club”, si no també el disseny i realització de programes a mida de les necessitats específiques de cada ciutat o municipi, talment com si es tractés d’un gabinet d’arquitectes que planifiquen les ciutats positives del futur. Igualment, qualsevol departament tècnic d’un ajuntament pot veure augmentada la seva capacitat i eficàcia si participa en les formacions i certificacions que Zenks! és pot oferir als professionals de l’administració pública.
Podreu trobar més informació i formular qualsevol consulta a www.zenksclub.com