El Pacte dels Alcaldes i la política local: L'anàlisi en profunditat dels Plans d'Accions dels signataris
El Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea ha dut a terme una anàlisi en profunditat dels plans d'acció d'energia sostenible (PAES) seleccionats. Sobre la base d'una mostra de 25 ciutats de diferents estats membres de la UE, l'estudi busca identificar i extreure les característiques comunes i importants de com les autoritats locals de tot Europa estan desenvolupant i aplicant aquesta política.
 
L'estudi va examinar les estratègies utilitzades per les diferents autoritats locals en els seus PAES, amb una anàlisi específica de la metodologia, les polítiques, la governança, el suport extern i les característiques regionals i nacionals. Això ens dóna una idea de les fortaleses i debilitats de les diferents ciutats en els seus intents de reduir les seves emissions totals de GEH.
 
L'estudi se centra en dos tipus:
  • Ciutats que ja participen en els plans climàtics, la qualitat de l'aire, plans de sostenibilitat i energia, els qui adapten els seus plans als requisits enunciats en el Pacte
  • Ciutats per a les que el Pacte són el punt de partida per al desenvolupament d'estratègies per disminuir les seves emissions totals.
 
De la mateixa importància són les conclusions de l'estudi, que cobreixen àrees com ara:
 
  • Millors pràctiques
  • Circumstància que afavoreix l'adopció i aplicació de polítiques energètiques sostenibles locals
  • Necessitat de petits municipis de suport extern en el desenvolupament dels seus PAES
  • El resultat de signants unint forces per desenvolupar els seus PAES
  • El paper dels Coordinadors Territorials del Pacte dins de la iniciativa.
 
*A text from the 'Covenant of Mayors'