Comunicat en relació a l’obertura de diligències per investigar els suports d’ajuntaments a la resolució del Parlament

 En relació a la notícia publicada a “El País” segons la qual els jutjats central d’instrucció 1 i 4 de l’Audiència Nacional han obert diligències per investigar si els membres dels plens municipals de Celrà i de la Seu d’Urgell van cometre delictes de rebel·lió, sedició i d’altres pel fet d’aprovar la moció de suport a la resolució de 1/XI del Parlament de Catalunya, promoguda per l’ACM i l’AMI, volem manifestar el següent:

1.- La moció de suport i adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya és una declaració política de caràcter simbòlic. La seva aprovació pel ple d’un ens local només és l’expressió del suport de tots o una part dels seus membres a una resolució del Parlament de Catalunya, sense que aquest fet tingui cap afectació sobre el funcionament de la corporació local, ni cap efecte jurídic, esgotant-se en la pròpia declaració.

2.- L’aprovació de la moció de referència constitueix un supòsit d’exercici de drets i llibertats fonamentals recollits a la mateixa Constitució que, seguint la doctrina del Tribunal Suprem, escapa del control de legalitat per la seva manca d’efectes. És un exercici que troba empara en la llibertat d’expressió (art. 20 CE), en la llibertat ideològica(art. 16 CE) i en el dret fonamental a la participació política (art. 23 CE), consubstancials a la definició de l’Estat Espanyol com un Estat democràtic i de Dret.

3.-El fet que la resolució 1/XI hagi estat suspesa per interlocutòria del Tribunal Constitucional, o fins i tot que acabi sent declarada inconstitucional, no impedeix que la corporació local hi expressi el seu suport en els termes que s’han indicat.

 4.- Atès el valor merament simbòlic de la moció resulta encara més sorprenent la possibilitat que s’hagi iniciat cap mena de diligència penal al respecte. Altrament podríem arribar a entendre que a l’Estat espanyol, pel que fa als electes locals, s’han restringit la llibertat d’expressió (art. 20 CE), la llibertat ideològica (art. 16 CE) i el dret fonamental a la participació política (art. 23 CE).

5. Les dues entitats, ACM i AMI, oferiran suport jurídic als ajuntaments afectats.