President de l’Agrupació d’EMDs i de l’EMD de Valldoreix

Josep Puig