President de l’Agrupació d’EMDs i de l’EMD de Valldoreix

Josep Puig

L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya va constituir-se el mes de maig de 1993 i representa actualment 63 entitats de tot el país. Josep Puig la presideix des del 2012, quan va ser escollit per unanimitat en el marc de l’assemblea d’aquell any. Des de l’inici, les prioritats del seu mandat han estat les d’influir en els legisladors i garantir la representativitat de les EMDs en les lleis de Governs Locals i d’Hisendes Locals. També assessorar pobles i nuclis de tot Catalunya en el procés de convertir-se en entitats descentralitzades.
Josep Puig
Josep Puig
President de l’Agrupació d’EMDs i de l’EMD de Valldoreix