Alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat

Núria Marín Martínez