Miércoles, 24 de Noviembre de 2010
Quan es van convocar les Eleccions al Parlament pel proper 28 de novembre, va afirmar que “aquests comicis poden canviar la història”. Més enllà dels grans projectes de país, en què afectarà, a grans trets, el programa electoral pel que fa als municipis?
Des d’Esquerra hem demostrat que el nostre pas pel Departament de Governació ha marcat un punt d’inflexió, hem fet una política d’augment dels recursos als governs locals, augmentant les partides pressupostàries del PUOSC i del Fons de Cooperació Local, i distribuint-los amb criteris objectius arreu del territori. A més hem dignificat la tasca dels electes locals establint una subvenció per retribucions als càrrecs electes. En definitiva cal que el Govern de la Generalitat segueixi amb aquesta tasca de suport al món local sense interferències del Govern espanyol, com ha passat amb el FEIL.

Vostè va ser Regidor de l’Ajuntament de Ripoll, entre el 1987 i el 1991. Quina experiència en va treure d’aquells anys i com valora la diferència entre governar una ciutat o tenir la possibilitat de governar un país?
El fet de passar per un ajuntament et dóna una dimensió de les preocupacions més immediates de la ciutadania, i et fa prendre consciència de la política de proximitat, un element que m’ha acompanyat durant la meva trajectòria política. És evident que per les competències que tenen, els ajuntaments i la responsabilitat de governar un país, són dos magnituds diferents, però és cert que el fet d’haver passat per un ajuntament et fa ser més conscient de quines són les necessitats i les preocupacions d’aquests.

 En el seu programa electoral, i pel que fa a les administracions publiques, apunten que elaboraran la Llei de les hisendes locals, que establirà el principis d’un sistema tributari local amb l’objectiu de garantir la suficiència financera dels ens locals. També afirmen que continuaran incrementant les transferències de la Generalitat i que introduiran reassignacions competencials per tal d’assolir que els ens locals gestionin fins al 25% de la despesa pública total a Catalunya. Com ho pensen fer?
El primer que cal reclamar és que tots els recursos destinats a cooperació local siguin gestionats per la Generalitat, no pot tornar a passar com amb el FEIL, on l’estat ha aparegut com Mr Marshall, sense tenir en compte la tasca de planificació que ha fet la Generalitat. Cal també una modificació la Llei d’Hisendes Locals estatal per establir un nou model de finançament local on el pes no recaigui en impostos com el de construcció.

Precisament en la major part de les entrevistes fetes a Alcaldes.eu, una de les queixes recurrents en tots els entrevistats és el tema del finançament local i la seva reforma. Què hi diu més el seu programa electoral al respecte?
Cal plantejar un finançament local basat en la participació dels ajuntaments en els grans impostos estatals, i tenint en compte un nou marc competencial dels governs locals per evitar que els ajuntaments hagin de fer front a competències sense els recursos necessaris

Aquests darrers anys, molts municipis han assumit unes càrregues econòmiques en algunes regidories, com Serveis Socials que han hagut d’augmentar notablement el seus pressupostos per la crisi. Com pensa enfocar aquest problema?
Com deia anteriorment, cal que cada nou servei que prestin els ajuntaments vagi acompanyat de la corresponent transferència de recursos, i evitar que els ajuntaments acabin donant un servei que no els correspon, de totes totes cal evitar situacions actuals com els serveis impropis que arriben a un 30% dels recursos propis.

El Departament d’Ensenyament acostuma a ser dels més criticats per part del ciutadà per la precarietat en què funcionen els barracons de les escoles de molts municipis. Quines polítiques té previstes la Generalitat per evitar-ho?
Doncs cal injectar més recursos al Departament d’Educació, no només per a la construcció de nous equipaments educatius sinó també per a millorar la qualitat de l’ensenyament dels nostres infants i joves. Qualsevol inversió en equipaments s’ha de fer en col·laboració molt estreta amb els governs locals

El retorn del deute municipal a l’estat, malgrat la seva anunciada flexibilitat, pesa com una llosa en els pressupostos de l’any que ve. Podria el Govern de la Generalitat intervenir en aquestes relacions entre administració local i administració estatal?
El Departament de Governació ha intentat fer d’interlocutor amb el Govern de l’estat per a la defensa dels interessos del món local català però el govern de l’estat no ha estat massa receptiu a les nostres peticions, tant en el tema del retorn del deute com d’altres temes, per exemple el tema de la Llei d’Hisendes Locals

I les inversions? L’anunci del govern de permetre un major endeutament, només en aquest capítol, d’aquells ajuntaments que estiguin sanejats econòmicament, pot provocar greuges comparatius. La Generalitat hi podria fer alguna cosa?
Es tracta d’una competència estatal i per tant correspon a l’estat establir els paràmetres, mentre no disposem del nostre propi estat estarem sotmesos a les decisions de Madrid, que com s’ha vist en molts casos no coincideix amb les necessitats del municipalisme català.

Quins mecanismes es podrien articular per evitar que alguns Ajuntaments puguin perjudicar-se només perquè un organisme superior, una Diputació per exemple, sigui d’un color polític diferent?
Penso que des de que Esquerra ha tingut la responsabilitat al capdavant del Departament de Governació hem pogut demostrar a bastament que hi ha una altre manera de governar, i que tots els ajuntaments de Catalunya, independentment de per qui estiguin governats estan satisfets amb els criteris de la Generalitat a l’hora de fer la planificació de les inversions. Per tant hem demostrat que amb els mecanismes existents actualment és suficient, només cal posar-hi voluntat política, i prendre consciència de les dificultats dels ajuntaments catalans

Tenint una visió de país, com la que es té en unes Eleccions al Parlament, com creu que es pot mobilitzar l’electoral dels municipis, aquells que les decisions nacionals pensen que no els afecten?
Tothom sap que aquestes eleccions són molt importants per al futur polític de Catalunya, i la mobilització la fan els nostres militants i regidors a cada municipi, i la pròpia consciència de la gent que sap que el dia 28 de novembre ens hi juguem molt com a poble. No només està en joc el futur govern de la Generalitat sinó també saber si estem disposats com a país a fer un important pas endavant cap a la plena llibertat nacional, cap a la independència.