Lunes, 18 de Abril de 2011

Mesures cautelars urgents contra foment
 

Després de molts anys de reivindicacions veïnals, a l'any 2004 es van iniciar les obres del nou traçat de la Carretera Nacional N-340 (la variant de Vallirana) per part de la unió temporal d'empreses UTE VALLIRANA, per adjudicació del Ministeri de Foment. 
 
Actualment es trobava excavada gairebé la meitat dels dos túnels, i en aquesta situació, a la fi de març es va detectar des de l'Ajuntament de Vallirana que l'empresa havia rebut l'ordre d'abandonar les obres de la variant, interrompent la perforació dels túnels. 

En aquesta situació, els serveis tècnics municipals van emetre un informe concloent que, des d'un punt de vista ambiental, la situació de paralització de les obres podia comportar en els accessos als túnels problemes de despreniment de terres i arrossegament cap a les parts baixes, afectant a les rieres de Vallirana i Campderrós, i que, per trobar-se l'excavació en una zona de guixos i blocs calcaris, sobre la qual es troben nombroses edificacions unifamiliars de les urbanitzacions de Can Batlle i la Solana, la paralització de les obres i abandó dels túnels sense haver reforçat la seva estructura podia provocar situacions crítiques, posant en perill les edificacions, el propi túnel i, el que és més greu, vides humanes. 

Amb aquests antecedents, el passat 30 de març l'Ajuntament va decidir en sessió extraordinària i urgent sol·licitar als tribunals que ordenessin la paralització de l'abandó de les obres. 

A l'endemà, el Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Barcelona va adoptar, sense escoltar a la part contrària, la mesura cautelaríssima d'ordenar a la UTE Vallirana i al Ministeri que no abandonessin l'execució de les obres, convocant a les parts a un judici per al següent dimarts 5 d'abril. 

Celebrat el judici, i després d'admetre el representant de l'empresa que la zona en la qual s'actua és geològicament complicada, raó de més perquè no pugui parlar-se de risc zero, el Jutjat va resoldre mantenir la mesura cautelar, perquè abans d'interrompre qualsevol treball sigui dotada l'obra d'un sosteniment addicional precís que garanteixi l'estabilitat del túnel i eviti la possibilitat de riscos.


Pau Saumell
SMS Advocats
Col·laboradors d'European-Law-Firm