Miércoles, 14 de Diciembre de 2011

Modificacions a la Justicia Municipal

Tots els alcaldes, secretaris i responsables de la gestió municipal han de ser conscients de les consequències pràctiques que comporta la nova llei pomposament anomenada “d’agilitació processal”, nº 37/2011, de 10 d’octubre, aprovada al  mes d’octubre d´enguany i vigent pels judicis contenciosos administratius que comenci de novembre endavant. Especialment n’han de ser conscients els ciutadans normals, que en seran les principals víctimes, encara que sembli paradoxal si un mira el títol escollit. Comentem les novetats més significatives.

El primer és que passen a veure’s pel procediment abreujat els assumptes de quantia inferior a 30.000€. Fins ara, només es judicaven en aquest procediment oral els afers de quantia inferior als 13.000€, i tot i així es provocaven dos anys o més de retard en la celebració del judici. Amb aquest substancial increment dels judicis orals, ens temem que els judicis abreujats es poden retardar més enllà dels quatre anys. Tot sigui per l’agilitació processal…

Una altra de les modificacions del procés consisteix en pujar  les quanties mínimes per interposar recursos contra les sentències dels Jutjats: el d’apelació passa de 18.000 a 30.000€, i en el de casació ordinària de 150.000 a 600.000€. És una manera práctica de limitar els drets tant de ciutadans com dels Ajuntaments, doncs bona part de les sentències dictades pels jutjats, alguns d’ells dirigits per jutjes  novells, ja no es podran modificar. I la reserva de la casació als assumptes superiors a 600.000€  suposa “ ipso ipso ”, reservar la tutela judicial efectiva pels més rics.

I la sorpresa final de la llei d’agilitació és la modificació dels criteris d’imposició de les costes processals. Si tradicionalment, en els plets amb l’Administració Pública, se seguía el d’imposar el pagament de les costes només en els cassos de mala fe o temeritat, a partir d’ara regeix un criteri de qui perd paga, igual que al procés civil. O sigui que el que perd sempre és qui paga. No hi ha dubte que la mesura espantarà a milers de ciutadans víctimes de l’Administració, i pagaran justos per pecadors ( aquells que abusaven d’aquest tipus de reclamacions, que són  minoria). I compte que l’Administració s’estudii millor els expedients abans d’anar a judici, perquè a partir d’ara li poden caure condemnes exemplars en matèria de costes.

Hi ha d’altres novetats, però creiem que aquests tres aspectes donen a entendre amb claretat, que les mesures d’agilitació aprovades són directament proporcionals a la pèrdua de garanties de l’Estat de Dret.

Pau Saumell
SMS Advocats