Municipio: El Pont d'Armentera

Galeria d'imatges del municipi

Segons sembla, la població va tenir origen romà. Hom creu que, des d’un punt situat a uns 4 Km. al nord de l’actual vila, aprofitant una corba del riu que passa encaixat entre roques, es construí un indret fortificat amb una resclosa per a l’embassament de l’aigua. Des d’allí arrencava l’aqüeducte romà que portava les aigües del Gaià a Tarragona. La primera notícia documental sobre el Pont es troba a la Carta de Població de Cabra, datada l’any 980. La repoblació, pròpiament dita, no tingué lloc fins a mitjans s. XI.
 
Amb 515 habitants en una extensió de 21.7km2, el Pont d’Armentera es situa a la comarca de l’Alt Camp. El que Jaume Graells li diria a un foraster que la tranquil·litat i la pau, les bones comunicacions, la puresa de l’aire i l’aigua, i els serveis del municipi són raons més que suficients per anar-hi a viure. Tot i que la vila va tenir un fort procés d’industrialització, sobretot la tèxtil, l’agricultura és l’activitat econòmica principal.

Llocs d'interès recomanats per Alcaldes.eu: