Municipio: Aiguafreda

Galeria d'imatges del municipi

Aiguafreda pertany a la comarca del Vallès Oriental. Situat al seu extrem nord, el municipi toca a Osona, comarca amb la qual es troba també estretament vinculat.
Bona part del municipi d'Aiguafreda es troba sota l’àmbit de protecció del Parc Natural del Montseny, que és Reserva de la Biosfera de la UNESCO. El municipi, doncs, es troba envoltat d’espais d’interès natural, fet que li atorga una situació privilegiada.
Les principals activitats econòmiques del municipi giren al voltant de la indústria (especialment metal·lúrgica) i dels serveis (comerç, restauració, assistencials, de gestió...).
Entre els anys 80 i actualment, Aiguafreda no ha conegut grans canvis demogràfics, en part ajudada per la manca de sòl pla. Per aquest fet, la població no ha arribat als 3.000 habitants.

Recomanat per Alcaldes.eu