21.10.15 - SABADELL • Vallès Occidental

ERC Sabadell celebra unes ordenances fiscals que permetran que l’accio? poli?tica de l’Ajuntament sigui me?s equitativa i redistributiva

Miércoles, 21 de Octubre de 2015

Considerem que les poli?tiques fiscals i impositives no nome?s han de tenir un objectiu recaptatori, sino? que han de tenir tambe? objectius socials, i que per tant s’han de dissenyar tenint en compte l’impacte social i redistributiu que tindran

Concretament valorem molt positivament l’increment a les rendes me?s altesialesgranssuperfi?cies, l’augmentdebonificacionsalesrendesme?s baixes i a les empreses que generen ocupacio? digna i de qualitat

Dema? el Ple de Sabadell debatra? sobre la proposta del govern per redefinir i ajustar les ordenances de la nostra ciutat per a l’any vinent. Des d’ERC Sabadell considerem positiu l’augment dels impostos a les rendes me?s altes, les grans superfi?cies patrimonials i l’augment de les bonificacions, fent aquestes ordenances me?s justes i equitatives per als ciutadans i ciutadanes de Sabadell. A trave?s de la poli?tica fiscal es pot col·laborar a fer una societat me?s equitativa, me?s responsable socialment i amb me?s i millor ocupacio?. Considerem que aquestes ordenances garanteixen la realitzacio? de poli?tiques socials que han de servir per fer front a l’atencio? de l’emerge?ncia social a la nostra ciutat.

Tambe? volem celebrar la congelacio? dels preus pu?blics en els a?mbits escolar, de la cultura i dels serveis socials, un fet que considerem clau per ajudar a les fami?lies que menys recursos tenen i compleix amb l’objectiu de potenciar l’educacio?. Considerem molt positiu tambe? que s’hagi aconseguit donar la possibilitat de celebrar unions civils de manera gratui?ta a la sala de govern, mantenint i ampliant a me?s els serveis a la casa Duran.
 
Per tot aixo? considerem molt encertats els canvis a nivell impositiu, ja que d’aquesta manera es col·labora a fer una societat me?s justa a la vegada que es garanteix un increment de la recaptacio? amb l’objectiu de millorar els serveis pu?blics. Aixi? ho ha manifestat el president d’ERC Sabadell, Pere Farre?s, que considera molt positiva la proposta: “Aquesta e?s una proposta d’ordenances que avanc?a cap a un canvi de model impositiu molt me?s proporcional i redistributiu. Ens alegrem que les rendes me?s baixes de la ciutat puguin beneficiar-se d’una rebaixa d’impostos, al mateix temps que les petites empreses o les que afavoreixen a generar llocs de treball tambe? veuran disminuits els impostos que graven la seva activitat”.
 
L’augment de l’1% interanual de l’IBI suposara? un augment de nome?s 3€ de mitjana, molt menor al d’altres anys, on l’increment ha estat del 28% (2012-2015)