19.11.15 - ES BÓRDES • Vall d'Aran

Es destinen més de 60.000 euros per adequar un tram d'uns 500 metres de la llera del riu Joéu, en el terme municipal d'Es Bórdes (Val d'Aran)

Jueves, 19 de Noviembre de 2015

Els treballs, duts a terme en virtut de l’acord entre la CHE i l’ACA a finals de 2014, han consistit en la recuperació del traçat natural del riu mitjançant la redistribució de sediments, la protecció dels marges i la neteja de la llera


Tram riu Joéu després de l'actuació.
Les actuacions permetran la lliure circulació de l’aigua i minimitzar afectacions en cas d’avingudes 
S’estan duent a terme, fins a finals de 2015, un centenar d’actuacions en rius i torrents de la conca catalana de l’Ebre, amb un pressupost total d’1,5 milions d’euros
Un tram d'uns 500 metres del riu Joéu, dins el terme municipal d'Es Bórdes (comarca de la Val d'Aran) ha estat adequat recentment, en virtut de l'acord entre la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), organisme autònom adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per millorar l'estat de diverses lleres fluvials de la conca catalana de l'Ebre.
L'actuació duta a terme al riu Joéu ha suposat una inversió superior als 60.000 euros i ha consistit en la neteja de la llera mitjançant el desbrossament selectiu de vegetació, eliminant les espècies invasores, la retirada de vegetació morta i en mal estat i la correcció morfològica del riu redistribuint els materials dipositats. També s'ha dut a terme la construcció d'escullera en els marges afectats quedant pendent la revegetació de la zona mitjançant estacatge amb salze (salix purpurea) per estabilitzar els talussos de la llera.
Concretament s'ha treballat en 325 metres aigües avall i 170 metres aigües amunt del Pònt deth Còc així com en diferents trams del riu per protegir el Camin dera Artiga de Lin. Un cop finalitzada aquesta actuació es garanteix el lliure flux de l'aigua en el tram i minimitzar d'aquesta manera possibles afectacions en cas d'avingudes.
L'acord signat a finals de l'any passat per la CHE i l'ACA preveu l'execució d'unes 100 actuacions abans que acabi l'any, amb un pressupost total de 1,5 milions d'euros. Cal tenir en compte que ja en 2014 es van dur a terme actuacions amb un pressupost de 1,3 milions d'euros. 
Les actuacions es decideixen de manera conjunta entre els tècnics de la CHE i l'ACA i es finança amb els recursos del cànon del transvasament a Tarragona recaptat durant el tercer i quart trimestre del 2013.