15.12.15 - BARCELONA • Barcelonès

La Federació de Municipis de Catalunya encarrega un informe sobre la participació dels ens locals de Catalunya en la recaptació dels ingressos de l'Estat

Martes, 15 de Diciembre de 2015
La Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb l'ACM, ha signat un protocol mitjançant el qual el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya emetrà un informe sobre la participació dels ens locals de Catalunya en la recaptació dels ingressos de l'Estat, en el marc de col·laboració dels convenis signats pel CSITAL de Catalunya, amb l'ACM el 22 de maig de 2009, i amb l'FMC l'1 de setembre de 2014 
 
L'objecte de l'encàrrec que l'FMC i l'ACM fan al CSITAL és elaborar un informe que analitzi la participació dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat (PIE), tant pels subjectes als models de cessió d'impostos com al de variables. que inclogui la diagnosi del model actual, referit a la liquidació de l'exercici 2013, fent especial referència a l'impacte dels canvis normatius en l'índex d'evolució dels ingressos tributaris de l'Estat (ITE).
 
Així mateix, l'informe identificarà les febleses i els punts de millora de la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat. La metodologia de l'informe es basarà en l'anàlisi d'una mostra estadística representativa dels ens locals de Catalunya.