21.01.16 - TORRELLES DE MONTGRÍ • Alt Penedès

L'ACA millora la presa del Foix per optimitzar la gestió de cabals i el reg

Jueves, 21 de Enero de 2016

Les obres tenen un pressupost d’adjudicació de 346.686 euros i tindran una durada de 3 mesos

Els treballs permetran optimitzar el funcionament de l’òrgan de desguàs preferent de la presa, tant per a derivar cabals de reg com per a la gestió d’eventuals reduccions de nivell


Presa de Foix.
S’adequarà la captació del reg de la presa, millorant la gestió dels cabals
L’Agència Catalana de l’Aigua ha començat les obres destinades a millorar el funcionament i l’operativitat dels òrgans de desguàs (comportes i mecanismes per alliberar l’aigua retinguda) de la presa de Foix, a l’Alt Penedès. Els treballs, per tant, permetran millorar el funcionament de l’òrgan de desguàs profund preferent de la presa, tant per a la correcta derivació d’aigua de reg com per a poder dur a terme una maniobra òptima de desembassament que pogués tenir per objectiu una rebaixa del nivell d’aigua per atendre a motius diversos.
El pressupost d’adjudicació de les obres és de 343.686 euros i es disposarà d’un termini de 3 mesos per executar-les.
La presa de Foix s’encarrega de regular volums per a la dotació de cabals de reg. Tot i no haver format part de les motivacions inicials de la construcció d’aquesta obra hidràulica, de forma indirecta la presa i l’embassament participen en la laminació d’avingudes mitjançant la reducció i retard de cabals punta que es traslladen aigua avall. La regulació de volums es gestiona a través d’una captació composada d’una conducció amb dues vàlvules de seccionament (una de seguretat i l’altra de regulació). L’òrgan de desguàs objecte de les actuacions a executar és el que ha de permetre rebaixar el nivell de l’embassament davant de qualsevol situació que ho requereixi. 
Per tant, les obres que s’han iniciat consisteixen en captar l’aigua des d’un altre punt, modificar la ubicació de la vàlvula de regulació que permetrà  l’evacuació de cabals majors als actuals i implementar una vàlvula que permetrà servir amb millors garanties els cabals per a reg. Les obres preveuen instal·lar els elements necessaris per a la gestió del sistema resultant mitjançant telecontrol. 
Aquests treballs també serviran per substituir la reixa actual que hi ha aigua amunt de la presa, per evitar que els peixos puguin entrar a la captació.