01.02.16 - BARCELONA • Barcelonès

A disposició dels ajuntaments 165 activitats de suport al teixit empresarial

Lunes, 01 de Febrero de 2016

Un recull que té com a objectiu posar a l'abast dels ens locals un conjunt de serveis d'acompanyament, activitats formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l'oferta local dels centres de serveis a les empreses.


Fins el 30 de setembre, els ajuntaments poden demanar a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions, les activitats de la nova edició del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial, que posa a la seva disposició 165 activitats organitzades en quatre blocs temàtics. Un recull que té com a objectiu posar a l'abast dels ens locals un conjunt de serveis d'acompanyament, activitats formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l'oferta local dels centres de serveis a les empreses.
 
Enguany i com a novetat, a més dels blocs de "Sessions d'acompanyament per a persones emprenedores", "Tallers de consolidació d'empreses" i "Sessions informatives sobre temes d'actualitat", s'ha incorporat el de "Dinàmiques de networking" amb l'objectiu de propiciar la relació entre els participants i facilitar oportunitats empresarials.
 
Les activitats del Recull tenen una subvenció del 75% del cost total de l'activitat i com a novetat també en aquesta edició, del 90% en el cas que l'activitat sigui supramunicipal, sempre que hi hagi prou consignació pressupostària i amb el límit de subvenció de 15.000 euros per ens local.
 
El Recull és de caràcter obert, i es pot actualitzar amb la incorporació de noves empreses o professionals i noves propostes d'activitats, o bé amb la retirada d'activitats en funció dels resultats obtinguts. Des de la seva primera edició, l'any 2008 i fins a finals de l'any 2015, s'han realitzat un total de 1.822 activitats.
 
Per a més informació podeu contactar al telèfon 93 404 91 28 o a l'adreça de correu electrònic: stp.recull@diba.cat