03.02.16 - SANT ANTONI DE CALONGE • Baix Empordà

Les biblioteques de Calonge i Sant Antoni tenen més de 1.100 visitants setmanals el 2015

Miércoles, 03 de Febrero de 2016

Els veïns de Calonge – Sant Antoni visiten les biblioteques 6 cops l’any de mitjana


Fotografia de l'activitat de l’hora del conte.
La Biblioteca Pere Caner de Calonge i la Biblioteca la Cooperativa de Sant Antoni van tenir en conjunt un total de 61.249 visitants durant l’any 2015, de manera que de mitjana cada setmana han passat per aquests dos equipaments públics un total de 1.134 persones. Això significa que, de mitjana, els veïns i veïnes de Calonge i Sant Antoni visiten les biblioteques del seu poble 6 cops l’any. Entre les dades de visitants d’aquests equipaments també en destaca la forta estacionalitat de la biblioteca de la Cooperativa de Sant Antoni.

Aquest equipament concentra una bona part dels visitants durant els mesos de juliol i agost, quan en només aquests dos mesos hi passen el 40% dels visitants. L’altre 60% es reparteix entre els altres 10 mesos de l’any.
Algunes dades més del balanç anual de les biblioteques de Calonge i Sant Antoni és que durant l’any 2015 s’han fet més de 28.000 préstecs, hi ha hagut més de 12.000 usuaris d’internet utilitzant els ordinadors d’aquests equipaments i més de 10.000 connexions a la xarxa wifi.
Per altra banda, les biblioteques de Calonge i Sant Antoni organitzen activitats regulars al llarg de l’any com l’hora del conte, el club de lectura o presentacions de nous llibres. Durant el 2015 es van organitzar 179 activitats amb gairebé 2.400 participants. Les biblioteques de Calonge – Sant Antoni també van fer durant l’any passat una tasca important per donar a conèixer els seus serveis entre els escolars del municipi. En aquesta tasca s’han organitzat un total de 110 visites d’alumnes de diversos cursos de les escoles i l’institut del municipi.