16.02.16 - LLEIDA • Segrià

La Diputació de Lleida dobla la capacitat de tramitació per resoldre i pagar en un sol any 2.661 subvencions

Martes, 16 de Febrero de 2016

Si es compara des de l’any 2010 fins el 2015, l’increment és del 97% gràcies al nou model de gestió i coordinació que ha fet més eficients i àgils els procediments d’intervenció i pagament


President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé,  avaluant els resultats amb l’equip de coordinació.
La majoria de les subvencions els ajuntaments les cobren en el període màxim de  dos mesos a partir de la presentació de la justificació d’execució de l’actuació
La Diputació de Lleida ha doblat la capacitat de tramitació per resoldre i pagar en un sol any 2.661 subvencions i evitar, d’aquesta manera, que els ajuntaments i les entitats sol·licitants perdin capacitat de finançament.
Concretament el salt qualitatiu s’observa si es compara el període comprès des de l’any 2010 fins el 2015, on el nombre de pagaments de subvencions anuals als ens locals ha incrementat en un 97%, passat dels 1.484 de l’any 2010 als 2.661 de l’any 2015 i, en la majoria dels casos, en un període màxim de dos mesos a partir de la justificació d’execució rebuda. 
Aquest canvi és fruit del nou model de gestió i la millora de procediments introduïts sota la presidència de Joan Reñé, que ha fet més eficients i àgils els procediments d’intervenció i pagament de les justificacions de les subvencions. 
Així mateix, aquestes millores han vingut acompanyades d’una atenció més personalitzada, la millora en la redacció de les bases reguladores per fer-les més entenedores, un disseny més amigable dels formularis i la introducció de les noves tecnologies per agilitzar els processos.
Els ajuntaments han incrementat també el nivell d’eficàcia i diligència a l’hora de presentar  les justificacions dins del termini establert.