17.02.16 - SANT ADRIÀ DE BESÒS • Barcelonès

El programa d’arranjaments d’habitatges, una eina per millorar les llars de les persones amb dificultats a Sant Adrià de Besòs

Miércoles, 17 de Febrero de 2016

L’any 2015 s’han fet un total de 23 intervencions per adequar els habitatges a les necessitats de persones amb problemes de mobilitat, econòmics o socials

L'Ajuntament de Sant Adrià, a través de l'àrea de Serveis Socials, desenvolupa un programa de millores als habitatges per adequar les llars a les necessitats de les persones que hi viuen, augmentar-ne la seguretat i, per tant, millorar la qualitat de vida de les famílies.
 
Les persones que s'han beneficiat  de les actuacions responen al perfil següent: persones grans que viuen soles o que tenen problemes de mobilitat, famílies amb infants amb dificultats econòmiques o socials i, finalment, persones adultes que estan en un procés de seguiment per part de serveis socials.
 
Els arranjaments als habitatges es fan amb la col·laboració de dues institucions. D'una banda, la Diputació de Barcelona subvenciona una part de les millores i ha col·laborat en cinc reformes durant el 2015. I des del passat mes d'abril,  també hi participa la Fundació Roca i Pi a través del Projecte Àngels. Amb la signatura d'un conveni amb aquesta institució, s'ha ampliat significativament el perfil de les persones beneficiàries i el tipus d'intervencions que es duen a terme a les llars. Durant el 2015 s’han fet 18 reformes mitjançant el Projecte Àngels. Per tant, l’any passat es van fer un total de 23 intervencions  de millora a habitatges.
 
Les reformes han consistit a canviar la banyera per un plat de dutxa, aïllar finestres i portes, restaurar mobles, muntar alguns elements per proporcionar ajudes tècniques com ara alçadors o agafadors, pintar parets i exteriors, tractar humitats, etc.