17.02.16 - BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona destina 2,5 MEUR aquest 2016 a la millora i manteniment de camins municipals

Miércoles, 17 de Febrero de 2016

La Diputació de Barcelona destinarà aquest 2016 2,5 MEUR a la millora i manteniment de camins municipals i els Ajuntaments podran sol·licitar aquesta ajuda d'acord amb unes clàusules tècniques, definides des de la Gerència d'Infraestructures viàries i Mobilitat.

Les clàusules tècniques defineixen que, entre d'altres, els camins han de ser d'ús públic, estar en àmbit no urbà íntegrament i que cada Ajuntament pot rebre un ajut, de 50.000 euros com a màxim. El programa de millora i manteniment de camins municipals té un pressupost de 10 MEUR per al mandat 2016-2019, a raó de 2,5 MEUR per any.
 
Per valorar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments, es tindran en compte un seguit de criteris: la urgència (reducció de riscos imminents, estabilització de talussos, restitució de la vialitat...), la connectivitat a nuclis disseminats (la capacitat vertebradora del camí, especialment en el cas d'accés a nuclis disseminats en l'entorn rural), la ràtio d'importància social (quilòmetres de camins / 1000 habitants), l'aportació econòmica municipal i la importància territorial dels camins en l'àmbit territorial municipal (la ràtio quilòmetres de camins / quilòmetres quadrats del municipi).