19.02.16 - CALONGE • Baix Empordà

L’Ajuntament de Calonge obrirà la nova Oficina Municipal d’Habitatge

Viernes, 19 de Febrero de 2016

L’objectiu és facilitar l’accés a l’habitatge al municipi, així com buscar solucions per les persones que estan en risc de perdre la seva vivenda

El servei obrirà l’atenció al públic el dijous 25 de febrer.


Imatge de la nova Oficina Municipal d'Habitatge de Calonge
Aquesta oficina oferirà assessorament personalitzat en matèria d’habitatge i intermediació per a les famílies que tenen dificultats vinculades a l’accés o al manteniment de la seva vivenda.

L’oficina treballarà principalment seguint dos eixos d’actuació: l’eix social, facilitant l’accés a l’habitatge i evitant l’exclusió social residencial i l’eix econòmic, promovent la recuperació del sector empresarial vinculat a l’habitatge.
Les actuacions de la nova oficina aniran encaminades a evitar que les persones que disposen d’un habitatge el perdin per motius econòmics, i també realitzarà actuacions per facilitar l’accés a l’habitatge i per incentivar que els pisos que actualment estan desocupats entrin en el  mercat de lloguer. En aquest camp la nova oficina centrarà les seves actuacions en dos programes concrets: el programa Social de Lloguer d’Habitatge i el programa Sobreendeutament Hipotecari i Exclusió Social.
Dins del programa Lloguer Social d’Habitatge la nova oficina promourà una borsa d’habitatge de lloguer social i també actuarà com a mediadora en casos de lloguer social. Les actuacions en aquest àmbit es complementaran amb les gestions vinculades al programa AvalLloguer, una garantia gratuïta que ofereix la Generalitat, així com també facilitarà la gestió dels ajuts i prestacions econòmiques que ofereixen les administracions públiques per poder fer front al pagament del lloguer.
Un altre dels programes de treball serà el que s’adreça a les persones en situació d’exclusió social i que ja disposen d’un habitatge però amb un sobreendeutament que no els permetria mantenir la seva vivenda. En aquest camp l’oficina d’habitatge desplegarà el servei públic Ofideute, d’assessorament i intermediació hipotecària per buscar solucions personalitzades per cada cas, així com també farà de mediadora amb les entitats financeres per tal d’arribar a acords amb els propietaris d’una vivenda que no poden pagar la hipoteca, perquè puguin trobar una solució extrajudicial al seu problema. L’oficina també facilitarà la gestió de les prestacions econòmiques d’urgència especial per deute hipotecari.
La nova Oficina Municipal d’Habitatge estarà situada a la seu de l’Ajuntament, a la plaça de la Concòrdia, 7, i farà atenció al públic els dijous en horari de 10 a 13 h.