31.03.16 - GIRONA • Gironès

El ple de la Diputació de Girona acorda destinar 4.000.000 d'euros al cofinançament de projectes locals dels Eixos 4 i 6 del FEDER

Jueves, 31 de Marzo de 2016

El ple de la Diputació va aprovar el 15 de març les bases i la convocatòria que regulen el procés de selecció i el cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals que es presentin a la convocatòria de la Generalitat per als Eixos 4 i 6 dels FEDER  del 2016 al 2020.


Fotografia del ple d'avui i del nou diputat Pau Presas (autor Eddy Kelele) i de la preacta.
El ple de la Diputació va aprovar el 15 de març les bases i la convocatòria que regulen el procés de selecció i el cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals que es presentin a la convocatòria de la Generalitat per als Eixos 4 i 6 dels FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) durant les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

En total, la Diputació preveu destinar 4.000.000 d'euros a cofinançar el 25 % del cost d'aquests projectes, que suposaran una inversió total a les comarques gironines de 16.000.000 d'euros. El ple ha aprovat aquesta mesura amb els vots a favor de CIU (14), ERC (8), PSC (3), IdS (1) i l'abstenció de la CUP (1).
Les matèries sobre les quals tractaran el projectes de l'Eix 4 del FEDER són l'ús de les energies renovables per a usos tèrmics (en particular, la biomassa) i del biogàs i els biocombustibles per al transport; la millora de l’eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 a l'edificació i a les infraestructures i serveis públics. D'altra banda, les matèries sobre les quals tractaran els projectes de l'Eix 6 són la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural, i la protecció, desenvolupament i promoció i de les àrees naturals, en particular, les d’interès turístic.
Quan el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya aprovi els projectes, la Diputació en cofinançarà el 25 % i executarà l'obra o la instal·lació del bé. L'ens local haurà d'assumir el 25 % restant més l'IVA imputable a l'operació. El FEDER n’aportarà el 50 % restant.
En referència a l'IVA que hauran d'assumir els ajuntaments, Pere Vila, president de la Diputació, ha anunciat que l'ens supramunicipal ajudarà els ajuntaments en el pagament d'aquest impost a partir del 2017, ja sigui mitjançant la reinversió dels sobrants de la dotació econòmica destinada als FEDER o mitjançant un expedient de modificació de crèdit.
2.802.827,79 euros als ajuntaments mitjançant el PUOSC específic
El ple de la Diputació ha acordat per unanimitat destinar 2.802.827,79 euros* als municipis gironins mitjançant el Pla Específic del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) de l’any 2016. En total són 53 les obres subvencionades, amb imports que van des dels 10.000 fins als 85.000 euros.
El ple ha donat també llum verda a l'actualització de la planificació del Pla Específic de la Diputació per al PUOSC del període 2013-2017, que queda en 15.816.688,10 per a tot el Pla, amb un total de 294 obres als 221 municipis gironins.
600.000 euros per a la gestió de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt
També s'ha aprovat l'actualització del conveni interadministratiu, vigent des del 21 de novembre de 1991, que estableix que la Diputació de Girona encarrega la gestió de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt al Consell Comarcal del Gironès. El conveni especifica que la Diputació subvencionarà durant el quadrienni 2016-2019 el cost de la plantilla i de la gestió sociocultural i educativa de Les Bernades amb 600.000 euros (150.000 anuals). El ple ha aprovat aquesta mesura amb els vots a favor de CIU (14), ERC (8), PSC (3), IdS (1) i l'abstenció de la CUP (1).
Pau Presas, nou diputat d'ERC en substitució de David Mascort
Durant la sessió plenària d'avui, Pau Presas, primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda i Organització Municipal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, ha pres possessió del càrrec de diputat d'ERC pel partit judicial de Girona. Presas ocupa la vacant deixada per David Mascort arran del seu nomenament com a secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
Mocions
La sessió del ple ordinari ha finalitzat amb la votació sobre dues mocions: la primera, proposada pel PSC, insta la Generalitat de Catalunya a reconèixer i fer efectius els pagaments pendents que té amb els ajuntaments de les comarques gironines, a més d'incorporar aquests deutes al Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya. La moció també demana al Govern de l'Estat que reconegui el dèficit fiscal de Catalunya i que pagui el deute que té contret amb el Govern de la Generalitat, tal com estipula la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya. La moció ha estat aprovada per unanimitat ,i la resolucióes traslladarà a la Conselleria d'Economia i Coneixement de la Generalitat, als grups del Parlament de Catalunya i a laPresidència del Parlament.
L'altra moció, presentada per la CUP, dóna suport a les ordres d'extradició i detenció de les persones responsables de crims durant el franquisme espanyol, iniciades per la justícia argentina. També estableix que la Diputació compareixerà com a part en la causa en honor als deu alcaldes gironins republicans assassinats pel franquisme i als milers de gironins represaliats pel règim. La moció ha estat aprovada per unanimitat i l'acord es farà arribar a la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina.
* Distribució del Pla Específic del PUOSC 2016