11.04.16 - SANT CUGAT DEL VALLÈS • Vallès Occidental

La brigada municipal d’obres de Sant Cugat ha fet una mitjana de 13 actuacions al dia el 2015

Lunes, 11 de Abril de 2016

4.768 accions en un any posen en valor la tasca d’aquest servei municipal


Brigada municipal de Sant Cugat.
La tinenta d’alcalde de Presidència i Serveis Urbans, Cristina Paraira, ha destacat la polivalència del servei i dels treballadors que componen la brigada
Tal i com recull l’Organigrama de Gestió, la missió de la Brigada d’Obres és la de mantenir els espais públics, incloent el manteniment dels paviments, el balissatge horitzontal, la senyalització, tasques de neteja i desbrossada i mantenir les dependències municipals.  La Tinenta d’alcalde de Serveis Urbans, Cristina Pararia, ha aprofitat la publicació de la memòria anual d’activitats de la Brigada per fer-ne balanç.
Al llarg el 2015 la Brigada ha realitzat 4.768 intervencions, que significa una mitjana de 13 accions diàries. D’aquestes, el 41 % són dedicades al manteniment de les dependències municipals, el 55% restant són actuacions a la via pública i el 4 % corresponen a serveis de guàrdia i altres. Aquest 55%, desglossat,  es divideix en manteniment ferm i paviment vials públics (12%), senyalització viària horitzontal i vertical (22%) i logística i infraestructures (22%).
Actuacions de manteniment i millora a les dependències municipals
L’Ajuntament està format per un total de 55 dependències municipals. En aquest apartat s’han fet 1.953 intervencions, més d’un terç de les quals executades per electricistes i lampistes. Altres feines sol·licitades han estat realitzades per fusters (26%) i manyans (16%).
Algunes de les intervencions més rellevants han estat:
·         Remodelació dels nuclis de lavabos de l’escola Pins del Vallès
·         Actuacions de millora de l’accessibilitat a l’escola Pins del Vallès
·         Arranjament de la coberta de l’ermita de Sant Medir
·         Remodelació de la planta soterrani de la Casa de Cultura
·         Pintura de l’escola bressol La Mimosa
·         Remodelació Centre d’Art Maristany
·         Canvi fluorescents a LED a l’escola Pi d’en Xandri
·         Canvi fluorescents a LED al mercat de Torre Blanca 
Actuacions més significatives realitzades de manteniment del ferm i paviment de la via pública per a una millora considerable dels vials municipals, promovent a l’hora la mobilitat sostenible i segura. Exemple d’aquestes actuacions més significatives són:
·         Reurbanització de la Rambla Can Mora
·         Creació de camí segur al pont del carrer Víctor Hugo
·         Arranjament camins dels Jardins de la Festa de la Tardor
·         Instal·lació de la xarxa d’il·luminació nadalenca als Jardins del Monestir.
·         Ampliació xarxa de telecomunicacions municipal al c/ Moret
·         Ampliació xarxa de telecomunicacions i d’enllumenat al parc infantil Can Vernet
·         Arranjament del carril bici a l’Av. Montserrat Roig
Actuacions més significatives de manteniment i abalisament de senyalització viària D’acord amb les dades del Servei de Mobilitat, les actuacions de millora més significatives del 2.015 prestat per la Brigada en aquest àmbit han estat:
•          Nou aparcament escola l’Olivera
•          Nova ordenació viària al barri de Can Barata. Reordenació de tot el barri, creació de sentits únics
•          Nova ordenació viària c/ Ramon Mas. Conversió a doble sentit de circulació
•          Pintat rotatiu Sectors Eixos Principals, Parc Central i Can Barata
Actuacions de logística i infraestructures
Una de les tasques que té encomanada la Brigada d’Obres és la de donar suport a tots els actes festius, culturals, esportius i d’ensenyament organitzats pel propi Ajuntament o per altres associacions i entitats. Aquest suport inclou el préstec i transport de material (taules, cadires, tanques i/o barbacoes), el muntatge de tarimes i la instal·lació de les xarxes de subministrament d’electricitat i d’aigua en cas de que sigui necessari.
Actuacions més significatives realitzades en aquest apartat:
•          Eleccions municipals, autonòmiques i estatals
•          Festa major
•          Festa major a districtes
•          Actes esportius (Mitja Marató, Sant Silvestre, Salt de Perxa,...)
Altres actuacions de manteniment municipal han estat:
•        Neteja, reposició i substitució de plaques de carrer, 94 intervencions
•       Servei de neteja i desbrossada de camins i terrenys municipals, 55 intervencions
•       12 Revisions mensuals de l’estat de la maquinària i camions del Servei de Recollida d’Escombraries i Neteja Viària.
La Brigada en dades
La Brigada municipal d’Obres està formada per un total de 46 professionals de personal fix que inclouen, a més de 2 encarregats, un elevat conjunt d’oficis i especialitats d’acord amb l’àmbit que abasta la Brigada, així com la seva organització interna (paletes, electricistes, fusters, camioners, maquinistes, mecànics, pintura viaria, administratius, etc.)
Podeu consultar la memòria de la Brigada a http://www.slideshare.net/PremsaSantCugat/memria-2015-accions-brigada-municipal