13.04.16 - LLEIDA • Segrià

Controls d’aigua en 500 xarxes de distribució municipals

Miércoles, 13 de Abril de 2016
A través de la Unitat d’Aigües de la Diputació  de Lleida i en col·laboració amb els laboratoris Ilersap, Laiccona, Inqua, Eurofins i Aqualia, sotasignats del protocol de col·laboració per a les analítiques

Imatge de recurssos de la Unitat d'Aigües
La Diputació de Lleida controla anualment 500 xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà i als diferents usos lúdics de més de 200 municipis lleidatans, que així li han sol·licitat atenent a la normativa que en regula les competències.
Aquest servei es porta a terme a través de la Unitat d’Aigües, que s’encarrega de l’elaboració del protocol d’autocontrol, la recollida de les mostres i el trasllat als laboratoris, així com el seguiment dels resultats, la comunicació d’aquests als ajuntaments i la introducció de dades al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües (SINAC). 
En el marc d’aquest servei, s’estableixen protocols de col·laboració amb diferents laboratoris d’anàlisi d’acord a unes condicions tècniques i econòmiques que es fixen en l’annex d’aquest document marc.
Precisament, aquest mes d’abril la Diputació de Lleida ha renovat aquests protocols amb els laboratoris Ilersap, Laiccona, Inqua, Eurofins i Aqualia amb una vigència que expira a 31 de desembre de 2018.