13.04.16 - SANT BOI DE LLOBREGAT • Baix Llobregat

L'Ajuntament de Sant Boi estalvia 456.000 euros en despesa energètica

Miércoles, 13 de Abril de 2016

Les mesures aplicades permeten reduir la contaminació i generar un estalvi que l'Ajuntament destina a millorar el servei i combatre la pobresa energètica

L'Ajuntament de Sant Boi ha aconseguit estalviar 456.000 euros en tres anys (2013-2015) amb l'aplicació d'un pla d'eficiència energètica. Les expectatives del pla han estat superades pel que fa a l'estalvi econòmic (un 19 % d'estalvi, tres punts més que l'objectiu previst del 15.9 %) i a la reducció de la contaminació atmosfèrica (un 12,7 % menys d'emissions de CO2 en lloc del 9,6 % previst). Així, la disminució del consum energètic anual ha assolit els 1.353.000 kWh/any (comparativament equival a l'energia que necessita un cotxe per donar 125 circumval·lacions a la terra). L'Ajuntament destinarà aquest estalvi a millorar el servei i combatre la pobresa energètica.
 
La reducció del consum energètic ha estat possible gràcies a l'aplicació completa del Pla Director d'Eficiència Energètica d'Edificis Municipals 2013-2015. Les 36 accions previstes en el pla han estat aplicades: creació de la figura del gestor energètic, redu cció de potència contractada en 83 escomeses elèctriques d'edificis municipals, instal·lació de sistema de gestió energètica en temps real en 50 edificis, instal·lació de sistema de telegestió de la climatització en 30 edificis, facturació energètica amb gestió electrònica, millora de la il·luminació mitjançant LED, millora del sistema de climatització en diversos edificis, millora del sistema de bombament i instal·lació de sistemes de renovació d'aire amb sonda de CO2 i humitat.
 
Gestió energètica en temps real
 
La gestió energètica dels edificis municipals es realitza en temps real mitjançant un aplicatiu smart de telelectura de consums energètics (electricitat i gas natural). Els sensors envien les mesures directament dels comptadors a un servidor que processa totes les dades rebudes. Els tècnics municipals generen les anàlisis per observar els perfils de consum energètic dels edificis i establir si els consums registrat s es corresponen amb els horaris i les activitats desenvolupades o, al contrari, es poden disminuir els consums. A partir d'aquestes anàlisis s'ajusten de forma telegestionada els paràmetres de funcionament de les instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària a la demanda real, fet que genera un important estalvi energètic amb un mínim cost operatiu.