15.04.16 - CASTELLBISBAL • Vallès Occidental

Castellbisbal estrena la Plataforma d’Acollida Lingüística per a dones nouvingudes

Viernes, 15 de Abril de 2016

L’objectiu és ajudar a les dones estrangeres perquè entenguin el català i puguin participar de forma més activa en la vida social i cultural del poble

El projecte parteix de la base que el coneixement i l’ús del català és l’eina idònia per  potenciar el sentiment de pertinença i obrir perspectives en camps diversos. És per això que la Plataforma d’Acollida té per objectiu que totes les dones assoleixin uns coneixements mínims que els permetin afrontar, totes soles, situacions de la vida quotidiana com poden ser entendre un cartell o una informació senzilla o  bé fer un tràmit administratiu.
 
A partir de l’aprenentatge de paraules clau en català, se’n fomenta l’autonomia i que siguin capaces de, per exemple, assistir a una reunió a l’escola sense haver de necessitar que algú els faci de traductor.
 
Metodologia pràctica

Les classes segueixen una metodologia basada en la pràctica oral i en exemples de proximitat. També és fonamental l’establiment d’una relació de confiança i complicitat entre els docents i les alumnes.
 
A qui s’adreça?
 
L’Acollida Lingüística està oberta a aquelles dones que vulguin participar en un espai on es bastiran ponts d’entesa a través de la llengua catalana. S’hi aprendran qüestions com les fórmules de cortesia o les accions quotidianes i es farà acompanyament en tràmits burocràtics o la iniciació en el camp de la informàtica.